Projektas dalinai finansuojamas nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo
projekto „Bibliotekos pažangai 2“ ir LR Kultūros ministerijos lėšomis.