Literatų klubo nariai

Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija (PMMA) ,,Branduma''
prezidentas-poetas, žurnalistas Vytautas Barauskas
Asociacija išleido leidinius, kuriuose nušviečiama ir Druskininkų PMMA ,,Branduma'' veikla:
1.Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos almanachas BRANDUMA 2010 m.
2. ,,BRANDUMOS'' aidai. Žurnalas. 2010 m.
3. ,,BRANDUMOS'' aidai. Žurnalas. 2011 m.
4. „BRANDUMOS“ aidai. Žurnalas 2012 m.
5. Emilija Klimavičienė. „Subrandink sieloje gerumą“ 2010m.
6. Alvyra Jurkonytė-Grėbliūnienė „Jausmų sode“ 2011m.
Apie Druskininkų PMMA ,,BRANDUMA'' veiklą rašoma ir mėnraštyje ,,Gintaro gimtinė'',
savaitraštyje ,,XXI amžius'', laikraščiuose ,,Druskonis'', ,,Druskininkų naujienos'' , „Mano DRUSKININKAI“ ir kt.

Skaityti daugiau...

Alvyra Grėbliūnienė

Gimiau 1946 metų gruodžio 4dienos naktį, Druskininkų ligoninėje. Močiutė sakė, kad tada siautėjo pūga... Ji lydi mane visą gyvenimą.
1964 metais baigiau Leipalingio vidurinę mokyklą ir išvykau į Lazdijus. Dirbdama mokiausi. Baigiau Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą. Dirbau gamyboje inžiniere mikrobiologe, vėliau medicinos mikrobiologe. Nuo 1964 – 2008 metų gyvenau Lazdijuose, o dabar Druskininkuose.

Skaityti daugiau...

Stasė Litvinavičiūtė-Skuodienė

Gimiau 1941 m. kovo 2 d. Lazdijų raj., Veisiejų miestelyje, darbininkų šeimoje. Veisiejuose baigiau 9-ias klases. 1958m.išvykau į Kėdainius, kur mokiausi ir įgijau kulinarės profesiją. 1960m. grįžau į Dzūkiją, į Druskininkus. Čia gyvenu iki šiolei. Kulinaro duonos neragavau, dirbau įvairius kitus darbus: transporto įmonėje, BGA kombinate, kur ir medžiagos skiautelė gėle pražydėdavo. Dirbau Dailiosios keramikos įmonėje „Jiesia“, Mizarų keramikos bare, kuriame įgijau trečiąją kategoriją. Vėliau dirbau Druskininkų amatų mokykloje molio meistre. Sulaukusi brandaus amžiaus, vasaras leidžiu sodo bendrijoje „Papartis“. Gamta pažadino manyje giliai slypėjusį norą kurti, statyti, lipdyti, o nuo 2010 m. – mintis išreikšti žodžiu, eilėmis.

Skaityti daugiau...

Bronė Jurkūnienė

Gimiau 1940-06-15 Alytaus rajone, Rokančių kaime. 1946 m. tėvai persikėlė į Šilutės raj. Šeimoje augome 7 vaikai. Baigusi 9 klases, pradėjau dirbti Usėnų bibliotekoje ir mokiausi neakivaizdžiai Šilutės žemės ūkio technikume. Jį baigiau 1970 m. Ištekėjau, auginau tris vaikus. Buvau pakviesta dirbti į Žemaitkiemio vaikų darželį. Dvejus metus dirbau auklėtoja. Tada įstojau į Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto neakivaizdinį skyrių. Jį baigusi, vaikų darželyje vedėja išdirbau trisdešimt šešerius metus. Susirgus vyrui, išėjau į dalinę pensiją. 1996 m. persikėlėme gyventi į Merkinę.
Proginius eilėraščius rašiau dar jaunystėje. Daugiau kaip 10 metų po vyro mirties eiliuoju įvairia tematika.

Skaityti daugiau...

Diana Lukošiūnaitė

Gimiau 1968 metų pavasarį, žydint sodams. Gal todėl ir mėgstu karpyti augalų motyvus. Vaikystė ir jaunystė prabėgo Druskininkų kurorte.
Baigiau Druskininkų dailės mokyklą, tekstilės specialybę. Vėliaus studijas tęsiau St. Žuko taikomosios dailės technikume, Vytauto Didžiojo Universitete ir Vilniaus Pedagoginio Universiteto Socialinės komunikacijos institute.
Nuo mažens esu žingeidi, ir pamačiusi naują techniką, stengdavausi jos išmokti, ar bent išbandyti ją. Esu išbandžiusi audimo, juostų rišimo, makramė, simegrafiją, siuvinėjimo, mezgimo, nėrimo ir kitas technikas. Besimokydama technikume, diplominį darbą rišau makrame technika. Specialybės dėstytoja teigė, kad per jos trisdešimt darbo metų stažą, tai pirmas toks darbas.

Skaityti daugiau...