Laimutė Jakštienė

Gimiau 1961-ųjų metų rudenį. Keletas vaikystės metų prabėgo gražioje ežerų apsuptyje Daugų miestelyje pas močiutę. Vėliau vaikystė ir jaunystė prabėgo Druskininkuose. 1979 metais baigiau Druskininkų I-ąją vidurinę mokyklą. Metais anksčiau – Druskininkų muzikos mokyklos akordeono klasę. Vėliau studijas tęsiau Vilniaus kultūros mokykloje. Tapau masinių renginių režisūros specialistė. Pagal paskyrimą pradėjau dirbti Merkinės kultūros namuose. Su pertraukomis juose dirbu daugiau nei dvylika metų. Jau septintus metus vadovauju Varėnos kultūros centro Merkinės filialo folkloro ansambliui „Kukalis“.

Skaityti daugiau...

Liudas Mindaugas Rimantas Viršilas

Gimiau Mosėdyje, Skuodo raj. 1935 metų gegužės 18 dieną, tarpukario Lietuvos policijos karininko šeimoje.
1941 metų birželio 14 d. sovietų valdžios buvome represuoti. Tėvas buvo įkalintas Krasnojarsko sr. Rešiotų lageryje Nr. 7, kur 1943 metais buvo nužudytas per tardymą. Mudu su mama buvome nuvežti į Komiją, Ust – Kulomo raj. ir įkalinti Ulijanovo lageryje. 1946 metais panaikinus lagerį ir mums suteikus tremtinių statusą, mudu su mama iš tremties pabėgome į Lietuvą. Negalėjome prisiregistruoti, slapstėmės. Įskundus vienam kaimynui, mama buvo suimta už pabėgimą iš tremties, nuteista ir įkalinta Gorkio sr. Gorodėco kalėjime trejiems metams. Atbuvus bausmę, buvo grąžinta atgal į Komiją, iš kurios paleista tik 1977 metais.

Skaityti daugiau...

Marija Plutulevičiūtė

M. Plutulevičiūtės pirmas gyvenimo lapelis išsiskleidė 1928-09-09. Ji gimė Mardasavo kaime, Merkinės valsčiuje, Alytaus apskrityje. Marija paveldėjo iš mamos gražų balsą ir jautrią sielą.Unikalūs kaimo peizažai anksti pažadino merginos vaizduotę. Būdama 16-os, pradėjo rašyti eiles. Jas rašo visą gyvenimą. Pirmi eilėraščiai buvo skirti partizanams.

Skaityti daugiau...

Ona Alesiūtė-Bleizgienė

Gimiau 1929 m. liepos 10 d. valstiečių šeimoje Veršių kaime, Leipalingio apylinkėje, Druskininkų sav. 1948 m. baigiau Leipalingio gimnaziją. 1955 metais - Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos ir filologijos fakultetą. 55 metus dirbau lietuvių kalbos ir literatūros bei tikybos mokytoja Leipalingio ir Veisiejų vidurinėse mokyklose. Per šiuos dešimtmečius kartu su mokiniais ir kitais pagalbininkais parengiau 90 tautosakos rinkinių, pavadintų ,,Tautosaka iš Leipalingio apylinkių“, dvi kraštotyrinio pobūdžio knygas: ,,Kaimas prie Avirio“ ir,,Skamba Gerdašių varpai“.

Skaityti daugiau...

Ona Marijona Karaliūnienė

Gimiau ir augau Lazdijų rajone, dabartinėje Teizų seniūnijoje, Barčių kaime, gražiame Pietų Lietuvos krašte. Unikali aplinkinių kaimų ir tėvų Antano ir Genovaitės Papelių vienkiemio aplinka širdies dienoraštyje įrašė pirmus posmus. Čia įsiamžino jaunatviška gaiva alsuojantys pavasariai, tarsi pieno putose išmaudyti sodai, vešli ir sodri pievų žaluma. Įsimintinus vingius paliko padangėse krykštaujantys vyturiai ir aukštą pilotažą demonstruojančios kregždės. Baigiau Teizininkų aštuonmetę mokyklą. 1964 m. metais pradėjau dirbti Lazdijų rajono Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinate, Leipalingio filiale trikotažo mezgėja. Išdirbau 15 metų. 14 metų - Kauno ,,Baltijos“ siuvimo ceche Leipalingio filiale. Tai jau gyvenimo proza.

Skaityti daugiau...