Emilija Klimavičienė

Emilija Večkytė – Klimavičienė gimė 1930-05-25 Gudelių kaime, Varėnos rajone Teofilės ir Karolio Večkių šeimoje. Dievas jiems padovanojo10 vaikų. Užaugo septyni. Emilija – pagrandukas. Ten gyveno ir jos seneliai, tėvelio tėvai. Senelis buvo šio kaimo mokyklos daraktorius. Mergaitė pradinę mokyklą baigė Gudelių kaime. Rengėsi stoti į Merkinės gimnaziją. Tam sutrukdė karas. 14 metų neteko motinos, po dviejų - pasimirė ir tėvelis.    

Skaityti daugiau...

Julė Bliūdžiuvienė

1946 metų rudenį gimiau ir augau Vieciūnuose, pačioje gražiausioje šio kaimo vietoje. Ganydama karves girdėjau Liškiavos bažnyčios varpų gaudesį, o vėlais savaitgalių vakarais nuo piliakalnio atskrisdavo įvairiausių atlikėjų muzikos, dainos, meninio skaitymo aidai. Taip pirmą kartą išgirdau aktoriaus Tomo Vaisietos balsą. Liškiava tarsi užbūrė, todėl ir vidurinę mokyklą baigiau Liškiavoje.
Vėliau mokiausi Marijampolės pedagoginėje mokykloje, Vilniaus pedagoginiame institute, o po to mokytojiškos klajonės po Varėnos rajono mokyklas.

Skaityti daugiau...

Jonas Tertelis

Dzūkas, gimęs Varėnos raj. Jaskonių km., gydytojas, (vaikų neurologas), poeziją rašantis nuo mokyklos, studijų laikų. Periodiškai publikuojasi respublikiniuose leidiniuose, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos almanachuose, yra V. Kudirkos medikų draugijos narys, daugkartinis medikų poezijos konkursų laureatas, 1995 m. išleidęs poezijos knygą „Vandens grįžimas“. Yra išleidęs dvi knygas vaikų reabilitacijos klausimais. Domisi savo krašto ir Lietuvos istorija, psichologija, vertina gamtos ir žmogaus sąlyčio harmoniją, prigimtines žmogiškąsias vertybes.

Skaityti daugiau...

Janina Žilionienė

Gimiau 1947 m. kovo 24d. Marijampolės raj., Igliaukos apyl., Dambravos kaime, smuikininko šeimoje. Baigusi Igliaukos vidurinę mokyklą, įstojau į Vilniaus finansų-kredito technikumą. Bet nutariau geriau būti prekybininke. Baigiau Kalvarijos prekybos mokyklą ir dirbau prekyboje. Iš Kauno buvau komandiruota į Druskininkus. Čia sutikau savo gyvenimo meilę ir gyvenu iki šiolei.
Menams neabejinga nuo vaikystės: piešdavau, vaidindavau, o baigusi vidurinę, net gavau rekomendaciją toliau mokytis menų.
Eiles pradėjau rašyti prieš keletą metų, po artimųjų žmonių netekčių: vyro ir motinos mirties. Be skausmo nebūna jausmo.

Skaityti daugiau...

Kazys Stasys Šukys

Gimiau seniai, labai seniai visai netoli laikinosios sostinės – Tabariškėse. Matomai atsitiktinai buvau pradėtas karo išvakarėse, kažkur 1941 metų gegužės pradžioje, nes pasaulį išvydau 1942 metų Vandenyje per pilnatį. Čia matyt ir yra visa bėda.

Skaityti daugiau...