VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 25 D. NUTARIMU NR. 264 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 207 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

KARANTINAS TĘSIAMAS IKI 2020 M. BALANDŽIO 27 D.:

  1. DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE LANKYTOJAI NEAPTARNAUJAMI;
  2. ATŠAUKIAMI VISI MASINIAI RENGINIAI VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE IR PADALINIUOSE;
  3. KNYGAS GRĄŽINSITE PASIKEITUS SITUACIJAI;
  4. INFORMACIJĄ GALITE GAUTI TEL. +370 675 00317