• Spaudinių išdavimas į namus;
  • Naudojimasis spaudiniais periodikos ir informacinių leidinių skaityklose;
  • Garsinių knygų, Brailio rašto knygų išdavimas;
  • Skaitytojų mokymas naudotis biblioteka ekskursijų metu;
  • Atsakymai į įvairias užklausas;
  • Informacijos teikimas telefonu;
  • Mokymas naudotis katalogais ir kitomis informacijos priemonėmis;
  • Renginiai;
  • Interneto prieiga ir naudojimasis kompiuteriu.


* Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) elektroninis skaitytojo pažymėjimas pirmą kartą nemokamai išduodamas ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių moksleiviams, vaikų globos namų auklėtiniams, skaitytojams, sulaukusiems 70 metų ir vyresniems (gyvenantiems Druskininkų savivaldybėje) ir neįgaliesiems (pateikus atitinkamus dokumentus).