Jubiliejaus proga – virtuali paroda apie aktorių R. Adomaitį

Kazys Grinius – gydytojas, švietėjas, Ministras Pirmininkas ir Prezidentas

Juozas Aputis. Švytinčio krūmo beieškant

„Pareisiu su paukščiais...“ paroda skirta Marcelijaus Martinaičio 80-sioms gimimo metinėms

Eduardas Volteris. Gyvenimas dokumentuose

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Juliui Juzeliūnui - 100. „Lygumų krašto ąžuolas“

Sausio 13-oji ir Nacionalinė biblioteka

Virtualios parodos „Jo gyslomis teka upė...“˜. Markui Tvenui – 180

Lietuvos baletui - 90. Léo Delibes „Coppelia“ 1925-2015

Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais...

Išgryninto vaizdinio meistras. Tapytojui Eugenijui Antanui Cukermanui – 80

\"JUOZAS BUDRAITIS. Kinas buvo mano mokykla\"

Mykolas Kleopas Oginskis. „Tėvynės labui įnešu savąją dalį: turtą, darbą ir gyvenimą“

Irena Bučienė. ...kiekviena pjesė – tai mažas visuomenės modelis

„Elena Bukelienė. Man mieliausias švietėjiškas darbas...“

Rašytojui Romualdui Granauskui – 75

Stasiui Krasauskui – 85

Lietuvos dainų šventei – 90

Poetui, eseistui Jonui Aisčiui – 110

DONATAS BANIONIS. Geriausius vaidmenis sukūriau su genialiais režisieriais...

Kristijonas Donelaitis. Sveiks, svieteli margs!..

Broniui Leonavičiui – 80

„Tarmės – kalbos gyvybės versmė“

„Juozas Glinskis. Drama arčiausia tiesos...“

„MEILĖ LUKŠIENĖ. Reikia grąžinti tikėjimą gėriu, idealu...“

„Vertėjai Laimai Joanai Rapšytei – 75“

„Sveikinu Vardo Dienoj!“

Justinas Marcinkevičius fotografijose, garso ir vaizdo įrašuose

Monika Mironaitė: Kokia laimė vaidinti, kokia kančia būti aktoriumi...

Aktoriui, rašytojui Pranui Treiniui – 85

Kazimierui Leonardui Žoromskiui – 100

Monika Mironaitė. Kokia laimė vaidinti, kokia kančia būti aktoriumi...

Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas ir Nacionalinė Biblioteka

Kaziui Šimoniui - 125

Maironis: Išliksiu aš gyvas...

Širdimi regėti. Vytauto Bubnio 80-mečiui

Domicelei Tarabildienei – 100

Jonas Rustemas – šelmiškasis vilnietis iš Konstantinopolio

Jonui Mikelinskui – 90

Adomas Mickevičius: „Dėl Lietuvos akis esu išverkęs…“

Osvaldui Balakauskui – 75

Vladas Vildžiūnas: beieškant sparnuotosios figūros

Jonui Mekui – 90

Norbertui Vėliui – 75

Vincas Mykolaitis-Putinas: Nenoriu išnykti iš savo šviesiosios būties...

1863 m. sukilimas Lietuvoje – bendra kova už Abiejų Tautų Respublikos atkūrimą