Knygų grąžinimo terminą galite prasitęsti savarankiškai. Prisijunkite prie bibliotekos elektroninio katalogo adresu https://druskvb.libis.lt ir pasirinkite meniu punktą MANO SRITIS.

LIBIS sistema suteikia skaitytojui galimybę išduotų dokumentų grąžinimo terminą prasitęsti dar mėnesiui laiko, gavus Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos el. laišką -,, priminimas apie artėjantį grąžinimo laiką“ į asmeninį elektroninį paštą. Skaitytojas nurodęs savo el. pašto adresą, likus trims dienoms iki grąžinimo termino pabaigos gauna iš bibliotekos priminimą, kuris atrodo taip:

 

Atidarius laiške mėlyną nuorodą ,,grąžinimo termino pratęsimas“ atsidaro sekantis langas:

Kuriame įvedus savo skaitytojo pažymėjimo numerį ir slaptažodį (kuris yra skaitytojo pavardė lietuviškomis raidėmis)  paspaudus nuorodą „Registruotis“ atsidaro sekantis langas:

Kurio dešinėje pusėje skiltyje ,,Veiksmai“ matome nuorodą „Pratęsti“, atidarius  šią nuorodą matome kalendorių:

Kuriame pasirenkame norimą datą ir paspaudžiame nuorodą „Pratęsti“, atsidaro sekantis langas:

kuriame šalia išduoto dokumento, skiltyje ,,Veiksmai“ nuoroda „Pratęsti“ užsidaro. Kiekvieno dokumento grąžinimo terminas pratęsiamas atskirai. Jeigu skaitytojas trijų dienų laikotarpyje nuo el. laiško - priminimo gavimo neprasitęsia dokumentų grąžinimo termino, nuoroda „Pratęsti“ užsidaro ir tada skaitytojas pats negali prasitęsti grąžinimo termino, bet gali atsakyti į gautą priminimą arba paskambinti tel. 8313-51703 ir paprašyti kad tai atliktų bibliotekos darbuotojai nurodydamas priežastį kodėl negrąžino dokumentų laiku ir kokiam laikui nori prasitęsti grąžinimo terminą. Jeigu skaitytojas to neatlieka, tai po 7 dienų jis gauna el. laišką - „Raginimas grąžinti dokumentus“
Jame matoma raudonai išryškinta data kada reikėjo grąžinti dokumentą, skaitytojas nuo tos dienos LIBIS sistemos automatiškai įtraukiamas į skolininkų sąrašą. Į šį laišką skaitytojas taip pat gali atsakyti. Kad šiuos veiksmus skaitytojai galėtų atlikti svarbu be klaidų nurodyti savo elektroninio pašto adresą registruojantis bibliotekoje.