Aiškinamasis raštas prie 2018 m. finansinių ataskaitų