Anyta

Istorija apie tikras ir apgaulingas vertybes, apie šeimą ir apie moterį, kurios gyvenimas ir likimas aprėpia visą permainingą Latvijos istorijos laikotarpį. Romane „Anyta“ latvių rašytoja Daina Avuotinia kalba apie XX amžiaus įvykius gimtojoje šalyje, prievarta keitusius žmonių likimus. Tačiau pasirinkimų žmogaus gyvenime visuomet lieka ir jie visuomet svarbūs…

Žinoma latvių poetė ir rašytoja Daina Avuotinia parašė romaną, kuris akimirksniu tapo skaitomiausia knyga Latvijoje. Lietuvai taip pat labai artima romano tema, o aprašomo laikotarpio įvykiai beveik identiški vykusiems ir mūsų šalyje.
1940 metai, vieną okupaciją keičia kita, karas ir tremtys tampa kasdienybe, kurioje vis tiek reikia gyventi ir ieškoti pastovių dalykų, remtis į juos. Šeima, meilė, gamta gali būti tie ramsčiai, tačiau romano herojei Netei lemta patirti vieną griūtį po kitos. Tylus gyvenimas kaimiškoje Latvijos vietovėje, gamtos apsuptyje, garantuoja bent šiokią tokią ramybę, tačiau ir čia pasiekia ilgos karo ir okupacijos rankos. Negana to, Netei tenka kęsti rusės anytos pyktį ir pagiežą. Ji pati jau vėliau taps visai kitokia anyta ir aukos viską, kad pagelbėtų sūnui bei marčiai.
Ramus ir išmintingas Netės gerumas, gebėjimas nepalūžti ir nenuleisti rankų pačiose sudėtingiausiose situacijose padeda jai susigrąžinti prarastus namus. O tuomet grįžta ir ramybė.
Atrodo, kad būtų neįmanoma iškęsti daugiau nei iškentė Netė, tačiau knygos „Anyta“ autorė leidžia pajusti šviesą ir suprasti, kad netgi tokiame žiauriame likime yra šlakelis sėkmės, už kurią Netė moka dėkoti. Nes laimė yra trapi, tačiau greičiausiai ir žiauriausiai ją griauna net ne karas ar smurtas, o patys žmonės ir jų pyktis.
Emocingas ir išmintingas Dainos Avuotinios romanas „Anyta“ – apie gimtuosius namus, meilę ir gerumą – tai Latvijos istorija, kurią išgyveno ir užrašė moteris. Kiek kitoks žvilgsnis į negatyvios vyriškos energijos persmelktą karo ir žiaurumo laikotarpį. Pati autorė romaną pavadino kasdienišku. Tai tarsi nuoroda į tą moteriškąją kryptį – čia viskas paremta ne greitai besikeičiančiu veiksmu, o veik nepastebima kasdienybe, kurioje reikia gyventi ir išgyventi, nepaisant politinės, karinės situacijos.
Daina Avuotinia (Daina Avotiņa, g. 1926 m.) yra žinoma latvių rašytoja ir poetė, kurios darbai labai reikšmingi ir Lietuvai. Studijavo Latvijos universiteto Filologijos fakultete, dirbo Latvijos valstybinėje leidykloje, buvo laikraščio „Literatūra ir mokslas“ redaktoriaus pavaduotoja. Rašo eilėraščius, pirmieji išspausdinti 1955 metais, vėliau išleisti devyni jos poezijos rinkiniai, yra parašiusi vienuolika romanų. Į latvių kalbą vertė lietuvių klasikų kūrinius. Jos dėka latviškai prabilo Salomėja Nėris, Alfonsas Maldonis, Justinas Marcinkevičius, Vytautas Bubnys, Juozas Aputis, taip pat Romualdas Granauskas, Alvydas Šlepikas, Elena Kurklietytė. 2008 metais jai įteiktas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius.
Iš latvių kalbos vertė Bronė Balčienė

Autorius: Daina Avotiņa
Išleidimo metai: 2018