Gimiau 1961-ųjų metų rudenį. Keletas vaikystės metų prabėgo gražioje ežerų apsuptyje Daugų miestelyje pas močiutę. Vėliau vaikystė ir jaunystė prabėgo Druskininkuose. 1979 metais baigiau Druskininkų I-ąją vidurinę mokyklą. Metais anksčiau – Druskininkų muzikos mokyklos akordeono klasę. Vėliau studijas tęsiau Vilniaus kultūros mokykloje. Tapau masinių renginių režisūros specialistė. Pagal paskyrimą pradėjau dirbti Merkinės kultūros namuose. Su pertraukomis juose dirbu daugiau nei dvylika metų. Jau septintus metus vadovauju Varėnos kultūros centro Merkinės filialo folkloro ansambliui „Kukalis“.

Merkinės etnografiniam ansambliui „Kukalis“. Be to vadovauju dar dviems vaikų ir jaunimo bei suaugusiųjų kolektyvams. Nuo pat pirmųjų mano darbo metų Merkinėje žavėjausi liaudies dainomis. Jas užrašinėjau. „Kukalio“ turtų skrynelėje labai daug pačių ansambliečių tėvų ir močiučių atliktų dainų. Keletą jų pristatau.

 

 

*************

Prašysiu Dzievo per visų dzienų,
Kad ūkanotas rytas būt.

Kad nemacytų manį motulė
Iš jaunimo pareinancios.

Macyc nematė, girdėc negirdėjo
Iš vainikėlio suprato.

Barė motulė, barė senoji
In vainikų žiūrėdama.

Nebark motula, nebark senoji
Gražus mano bernužėlis.

Gražu pažūrėcie, gražu prakalbėcie
Cik nežinau razumėlio.

Prašysiu Dzievo, per visų dzienų
Kad ūkanotas rytas būt.

Kad nemacytų manį tėvulis
Per laukelį parjojancio.

Macyc nematė, girdėc negirdėjo
Iš kepurėlės suprato.

Barė tėvulis, barė senasai
In kepurį žiūrėdamas.

Nebark tėvuli, nebark senasai
Graži mano mergužėlė.

Gražu pažūrėcie, meili prakalbėcie
Cik nežinau notūrėlės.

*************

Nucilo, nurimo gamtužė,
Nakcis jau užmigdė visus,
Kodėl tu širdzie nenurimsci
Kadu gi tau poilsis bus.

Pravirkdiau dainuodama gamtų,
Pravirkdiau žaliuosius miškus,
Pravirkdiau pilkus debesėlius,
Kad lytų lietucis smarkus.

Pravirkdiau aš akmenį kietų
Gulincį jūros gilumoj.
Bernelio širdzis daug kietesnė
Aš jos sugraudzinc negaliu.

Jauna cigonukė man būrė
Žiūrėdama man in akis
Nebūk nusiminus mergaite
Dar nebaigta meilė sugrįš.

O kad aš suciktau cigonį,
Tai aš jų išbartau labai.
Cigone, tu juoda cigone,
Man viskų tadu melavai.

Nuskrido per šalį drugelis
Nudegintas saulės kaitros
Su žodžiais apvylis bernelis
Paliko blaškycis skausmuos.

O Dzieve, kokia nelaiminga,
Kad turtų dzidzų neturiu,
Ne meilės, o turtų jis troško
Dėl kurių jo būc negaliu.

*************

Ant kalnelio gryčiukėlė,
O pakalnėj šalcinėlis.

O pakalnėj šaltinėlis,
Teka čystas vandenėlis.

Tį mergelė burnų prausė,
O bernelis žirgų girdė

Ir prakalbo bernužėlis
In tų jaunų mergužėlį:

-Oi mergela, mergužėla
Gražūs tavo kasnykėliai,

Gražūs tavo kasnykėliai
Dar gražesnis vainikėlis.

Laisk nurišči kasnykėlius
Ir nuimcie vainikėlį

Pasiklausiu mocinėlės
Ir senojo tėvužėlio.

Oi dukrela dukružėla
Necikėki bernužėliui

Sutryps tavo kasnykėlius
Ir nuvycis vainikėlį.

*************

Siuntė motulė, siuntė senoji
Siuntė mani mocinėlė upėn vandenėlio.

Tai aš nubėgau, tai aš nuskubėjau,
Aš nubėgau nuskubėjau upėn vandenėlio

Ir atplaukė gulbė, baltas gulbinėlis
Ir sudrumstė, subangavo upėn vandenėlį.

Ir atplaukė laivas, juodas laivužėmis,
Tam laivelį laivužėlį jaunas bernužėlis

Sustok, mergužėla, balta lelijėla,
Pakalbėsim, mergužėla, nor pusvalandėlį.

Pastacyk viedrelius, paguldzyk naštelius,
Pakalbėsim, mergužėla, daug meilių žodelių

Negaliu stovėcie, su tavim kalbėcie
Savo senai motinėlai bijau nusidėcie.