Balandžio 6 d., Didįjį ketvirtadienį, Viešoji biblioteka įprasmino renginiu, kuris pakylėjo virš kasdienybės, paskatino apmąstyti būtį, aptarti gilumines žmogaus dvasines galias, grožyje pamatyti prigimtinį žmogaus ryšį su pasauliu ir surasti vertybinį pagrindą, į kurį būtų galima visiems atsiremti.
Tądien Viešojoje bibliotekoje svečiavosi žymus Lietuvos filosofas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Juozas Sigitas Mureika, daugiau kaip 400 mokslinių, enciklopedinių ir mokslo populiarinamųjų leidinių ir straipsnių autorius. Visai neseniai, 2022 m., išėjo šio autoriaus nauja monografija „Estetologijos akiračiai“. Dalyvauti šios knygos sutiktuvėse atvyko ir literatė Ona Suncovienė. Ji žinoma ne tik kaip buvusi Seimo narė, bet ir kaip plunksną gerai valdantis žmogus: jos eilėmis yra sukurta dainų, jos straipsniai publikuoti įvairiuose periodikos leidiniuose, taip pat ji yra knygos apie Parlamento gynėją Artūrą Sakalauską sudarytoja, taip įamžinusi šio kario savanorio atminimą. Dar vienas bibliotekos svečias – tai „Diemedžio“ leidyklos, kurioje buvo išleista monografija „Estetologijos akiračiai“, atstovas, istorikas, Lietuvos kariuomenės atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius.
Žodis „Estetologija“ nėra dažnai vartojamas kasdieninėje kalboje, nors estetikos, grožio, dvasingumo, kūrybiškumo sąvokas visi gerai žinome, nes šie dalykai mus supa visur, kiekvienoje veiklos srityje. Estetologijos sąvoka priklauso prof. J. S. Mureikos autorystei, jis yra šios naujos mokslinio mąstymo krypties pradininkas ir plėtotojas.
Labai geras yra autoriaus pasirinkimas knygoje nušviesti savo kelią į estetologiją, tuo pačiu pristatant jos sampratą ir teorinę sandarą, nes iš šio knygos skyriaus skaitytojas sužino, kokios buvo autoriaus paskatos estetologijai kurti ir kokią vietą estetologija užima bendrame filosofijos kontekste. Antrame knygos skyriuje yra aiškinama, ką tiria estetologijos mokslas, kokios yra jo ištakos bei sąsajos su kitais mokslais.
Knygoje autorius teigia, kad jį visą laiką labai domino ir tebedomina pozityvus mąstymas ir kiti teigiami išgyvenimai, o neigiamas emocijas, aptikus jų priežastis, dera įveikti pozityvumu. Todėl ši knyga yra teorinis įvadas ne tik į grožio suvokimą, bet ir į savęs pažinimo pasaulį. Šioje knygoje skaitytojas ras atsakymų, kas yra dvasingumas ir kokios yra žmogaus dvasinės galios.