Spalio 29 d. Viešojoje bibliotekoje vyko O. Alesiūtės – Bleizgienės knygos ,,Saulėlydis“ sutiktuvės. Knyga iliustruota druskininkietės, tautodailininkės D. Lukošiūnaitės karpnių reprodukcijomis. O. Alesiūtė – Bleizgienė gimė 1929 m. Veršių kaime. 1948 m. O. Alesiūtė – Bleizgienė baigė Leipalingio gimnaziją ir pasirinkusi lituanistikos studijas tapo lietuvių kalbos mokytoja. Iki 2003 m. dirbo mokytoja, dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, o atgimusioje Lietuvoje dėstė dorinį ugdyma – tikybą ir etiką.

Nuo 1953 m. aktyvi kraštotyrininkė, sukaupusi didelį savo krašto istorijos archyvą. Kartu su mokiniais ir viena ji parengė 90 tautosakos rinkinių, pavadintų ,,Tautosaka iš Leipalingio apylinkių‘‘. Parengta ir išleista kraštotyrinio pobūdžio knygos ,,Kaimas prie Avirio‘‘ (2002 m.) ir ,,Skamba Gerdašių varpai‘‘ ( 2008 m. ). Išleido poezijos knygas ,,Prieš saulėlydį‘‘( 2000 m.), ,,Kas širdžiai brangu‘‘ (2009 m.). Parengta teminiai krašto pažinimo darbai: ,,Politinių kalinių ir tremtinių atsiminimai‘‘, ,,Išnykusių kaimų istorijos‘‘, ,,Leipalingio apylinkių mažoji architetūra‘‘ ir kt. Leidiniai buvo pristatyti bendruomenei, padovanoti Druskininkų savivaldybės viešajai bibliotekai. 1995 m. Onai Alesiūtei – Bleizgienei suteiktas garbės kraštotyrininkės, 2008 m. – geriausios tautotyrininkės vardai, apdovanota Tėvynės pažinimo draugijos premija, Druskininkų kultūros puoselėtojo premija, susilaukta daug padėkų, garbės raštų iš Lietuvos mokslų akademijos, Švietimo ministerijos, Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos, Lietuvos pedagogų draugijos ir kt.
Savo poezijos knygoje ,,Saulėlydis“ autorė atskleidžia meilę gimtajam kraštui, jo žmonėms. Mokytojos eiles skaitė A. Grėbliūnienė, J. Subačius ir A. Padegimaitė ir kt. Renginyje dalyvavo autorės artimieji, draugai, buvę mokiniai iš kurių O. Alesiūtė – Bleizgienė sulaukė daug šiltų žodžių ir nuoširdžių palinkėjimų.