Gruodžio 12 d. viešojoje bibliotekoje vyko ,,Tautotyros metraščio“ VII tomo pristatymas.  Renginyje dalyvavo Tėviškės pažinimo draugijos pirmininkas, žurnalistas, rašytojas J. Laurinavičius, žurnalistas, rašytojas, pedagogas ir tautotyrininkas J. Norkevičius, Tėviškės pažinimo draugijos Druskininkų skyriaus pirmininkė A. Jurkonytė – Grėbliūnienė bei kiti renginio dalyviai. Popietės metu buvo pristatytas ,,Tautotyros metraščio“ VII tomas, apžvelgta Tėviškės pažinimo draugijos Druskininkų skyriaus veikla ir nuveikti darbai. Savo kūryba, mintimis ir nūdienos aktualijomis dalijosi  susirinkę kraštiečiai: O. Bleizgienė, J. Bliūdžiuvienė, I. Ūsienė. Popietės metu veikė I. Navarackienės nuotraukų paroda ,,Mes visi – Lietuva“, skambėjo Druskininkų ansamblio ,,Tau“ atliekamos dainos.