Kristijonas Donelaitis – mūsų kultūros neišsemiamas šulinys: vis pasisemiame, kiek kas galime, kiek kam kada reikia. Liudvikas Rėza – pirmasis paskelbė „Metus” 1818 m., išvertė į vokiečių kalbą, priskyrė prie neoklasikinės kultūros paminklų, lietuvių kalbos paminklų. Akcentavo gilų Kristijono Donelaičio lietuviškumą: „Visame veikale, be to, vyrauja atitinkanti lietuvio charakterį romi, kūdikiška dvasia, tauri mąstysena, kuri bodisi bet kokia priespauda ir nedorybe, tyra tėvynės meilė ir neveidmaininga Dievo baimė, taip kad mes poetą dėl šitų dorybių, dėl jo sielos paprastumo bei tiesumo ir nekaltumo tiesiog pamilstame.”
Pažymint lietuvių grožinės literatūros pradininko K. Donelaičio 300-ąsias gimimo metines, liepos 1- 20 dienomis Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo eksponuojama Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos parengta kilnojamoji paroda, skirta K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms „Kristijonas Donelaitis: metų ir raštų ratas“. Parodoje vaizdžiai pasakojama apie lietuvių literatūros klasiko gyvenimą, kūrybą, rašytinio palikimo sklaidą bei atminimo įamžinimą.