Šiais metais minime Oskaro Milašiaus 145-ąsias gimimo metines. Ta proga mūsų bibliotekoje parengta spaudinių paroda ,,Oskaras Milašius – diplomatijos misionierius poeto sparnais“, kurioje eksponuojama jo kūryba.
Oskaras Milašius (Oscar Vladislas de Lubicz Milosz) – lietuvių kilmės prancūzų rašytojas, gimė 1877 m. gegužės 28 d. Čerėjoje (Gudija), o mirė 1939 m. kovo 2 d. Fonteneblo netoli Paryžiaus. Tai buvo neeilinė asmenybė, dviejų kultūrų sandūros poetas ir prozininkas intelektualas, simbolistas bei mistikas, diplomatas, filosofas.
Poeto vaikystė prabėgo atšiaurioje Čerėjos dvaro aplinkoje. 1889 m. Oskarą išvežė mokytis į garsų Paryžiaus licėjų, nes tėvas norėjo, kad sūnus įgytų tinkamą prancūzišką išsilavinimą. Baigęs licėjų, studijavo Rytų kalbas, tarp jų ir hebrajų. Per I pasaulinį karą 1916 m. buvo mobilizuotas ir paskirtas į Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos spaudos biurą. 1920 m. paskirtas pirmuoju Nepriklausomos Lietuvos valstybės pasiuntiniu Prancūzijoje, atstovavo Lietuvos interesams Tautų Sąjungoje bei tapo aktyviausiu lietuvių kultūros propaguotoju Vakarų Europoje. Iki 1925 m. Lietuvos atstovas Prancūzijoje, 1925-1938 m. Lietuvos atstovybės Prancūzijoje patarėjas. 1936 m. suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas.
Kūriniai: Nuopuolių poema (l899); Septynios vienatvės (1906); Pradmenys (1911); Migelis Manjara (1913); Mefibosetas (1914); Poemos (1915); Adramandoni (1918); Filosofiniai etiudai Ars magna (1924); Filosofiniai etiudai Slėpiniai (1926); Nebaigtas romanas Zborovskiai (1910-1914); Romanas Meilės įšventinimas (Meilės įvadas) (1910); Saulius iš Tarso (1913); Rugsėjo simfonija (1915); Lapkričio simfonija (1915); Nihunim (1915); Pažinimo giesmė (1915).
Lietuvių kalba išleista ,,Poezija“(1981m.), ,,Lietuviškos pasakos“ (1989m.), ,,Vienatve, mano motina“ (1994m.), ,, Meilės įšventinimas. Zborovskiai.“ (2001m.), ,,Misterijos“ (2002m.), ,,ARS Magna. Slėpiniai“(2002m.), ,,Laiškai“(2020m.)
Parašė straipsnių ir esė politikos, istorijos, meno ir kultūros klausimais (Du politiniai mesianizmai / Deux messianismes politiques 1927, Iberiška žydų tautos kilmė / Les Origines ibériques du Peuple Juif 1932, Lietuvių tautos kilmė / Les Origines de la Nation lithuanienne 1937).
Žavėjosi lietuvių tautosaka, dainomis, pasakomis, į prancūzų kalbą išvertė lietuvių tautosakos darbus: (rinkiniai Dainos / Daïnos 1928, Senosios Lietuvos pasakos ir pasakojimai / Contes et fabliaux de la vieille Lithuanie 1930, Lietuviškos mano motušės Žąsies pasakos / Contes Lithuaniens de ma Mère l‘Oye 1933).