Savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko poezijos popietė „Gerumu vienas kitą apgynę‘‘. Čia, tarsi rugpjūčio žvaigždės, krito lyriški gerumo ir meilės žodžiai. Renginyje dalyvavo poetų šeima – Dalia ir Vladas Buragai. Dalia akių ligų gydytoja, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Kauno 5 skyriaus (akių) vedėja, Vladas Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS) pirmininkas , Lietuvos kultūros, kūrybos, savasties ir tautotyros mėnraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorius. Tądien jie buvo tik kūrėjai, abu kartu – viena ,,viltingais žodžiais virpanti styga…“ Juos lydėjo muzikos mokytoja, dainininkė, šių autorių tekstais sukurtų dainų atlikėja Salomėja Ruzgienė. (Raudondvaris). Šių poetų gyvenimo skryniose sukaupta gausa poezijos knygų, pelnytų apdovanojimų ir įvertinimų. Knyga „Gerumu vienas kitą apgynę“ – tai trečiasis bendras rinkinys. Į jį sudėta brandžiausi nauji ir iš ankstesnių bendrų rinkinių eilėraščiai. Juose vyrauja meilės lyrika žmogui, Tėvynei, tėviškei. Poetė D. Buragienė padovanojo ir daug prasmingų žodžių, pražydusių sielos jausmų oazėj, iš savo 26-osios poezijos knygos, bet pirmosios trioletų rinktinės „Židinys gryčioj dega“.
Svečiai, vienas kitą pakeisdami, sielų gelmėje išaugintais žodžiais, godojo savo sakmę apie „ilgesio paukštę su „likimo rože snape“, apie meilės aukurą šventą, degantį jų likimo pilnatvėje. Apgobė poezijos „deimantine aura“, vaišino jos šventa kasdiene duona… Dėkojo Dievui už gyvenimą, artimo meilę, „kurios ugnyje ir tikėjime“ gyvena šiandieną. Renginyje kalbėjusi poetė Dalia akcentavo, kad šeimoje turi gyventi gerumas, nes „gerumas – meilės dieviška esmė“. Jo neliečia neapykantos rūdys, jis yra „žaibolaidis kantrybės“. Juo poetai dalijasi, su juo gyvena, todėl ir poezijos knygą pavadino „Gerumu vienas kitą apgynę“.
Dar labiau tą poezijos grožį, sielų stygų skambesį ir negęstančią paslaptingą meilės šviesą gražiu balsu nuskaidrino dainininkė Salomėja. Jos poetų tekstais sukurtos melodijos tikrai jaudino renginio dalyvių širdis ir žadino jas gerumui, meilei, vilčiai…
Poetų poezijos rinktinė, jų bendra kelionė Laiko taku tarytum įprasmina ir pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio šūkį „Nugalėk blogį gerumu“, minint palaimintajam skirtus metus.
Popietėje eiles skaitė ir svečiai – Marijampolės literatų vadovas Ričardas Jurgelevičius (LNRS), Lietuvos rašytojų sąjungos narė kaunietė Zita Gaižauskaitė. Po vasaros dangum surinktais jausmų medaus lašais dalinosi LNRS nariai, brandumiečiai, – poetas gydytojas Jonas Tertelis, Alvyra Grėbliūnienė. Druskininkų brandumiečiai džiaugėsi poetų D.V. Buragų padovanotomis knygomis, džiaugėsi pasidalinta sielos šviesa, džiaugėsi Dievo duotybe – dovanoti vienus kitiems.
Tą dieną tikrai „Ne žodžių žodžiai, o gili prasmė/ Pražydo sieloje jausmų oazėj.“

Alvyra Grėbliūnienė