Sausio 8d. Viešoji biblioteka paminėjo poetės Nijolės Miliauskaitės Bložienės (1950 m. – 2002m.) 65-ąsias gimimo metines. Skyriaus vedėja Adelė Bolienė trumpai apžvelgė jos gyvenimą ir kūrybą . Vėliau pristatė vakaro svečius – mokytoją Izabelę Ūsienę ir gydytoją, poetą Joną Tertelį. Vakaro svečiai ir lankytojai dalijosi prisiminimais apie poetę Nijolę Miliauskaitę ir jos vyrą Vytautą Bložę, skaitė ir aptarinėjo jos eilėraščius.