Dvasininkas globoja Kryžių kalną, kasmet surengia jame atlaidus, organizuoja piligriminius žygius pėsčiomis iš Šiaulių į Kryžių kalną, iš Kryžių kalno į Tytuvėnus ir Šiluvą, pats juose dalyvauja ir jiems vadovauja. Svečias pristatė 2016-ųjų nuotraukų kalendorių „Eucharistijos stebuklai” ir knygą „Evangelija kasdien”. E. Bartulis jau yra išleidęs devynis tokius nuotraukų albumas. Paskutinysis skirtas Eucharistiniams stebuklams. Tai kelis metus piligriminių kelionių metu vyskupo fotografuotų Europos šventovių nuotraukos, kuriose saugomi ten įvykę Eucharistiniai stebuklai. Iš viso pasaulyje yra minimi 153 pasaulyje įvykę tokie stebuklai, kurių metu Dievas vienaip ar kitaip patvirtino realų Kristaus Kūno ir Kraujo buvimą. Vyskupas tai pat pristatė unikalų leidinį „Evangelija kasdien“ – skirtą kasdieniam Šventojo Rašto skaitymui. Solidi knyga iliustruota Šventosios Žemės nuotraukomis, derintomis prie skaitinio minties. Renginio metu adventinę nuotaiką kūrė Ratnyčios Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos  jaunimo grupės nariai (vadovė Ieva Balkutė), kurie atliko keletą giesmių. Po renginio buvo galima įsigyti pristatytų leidinių, kuriuos vyskupas mielai pasirašė.