Sulaukėme advento – ramybės ir susikaupimo, pasiruošimo ir džiugaus laukimo laiko. Jau tapo tradicija, kai jo metu į Druskininkus atvyksta Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Kasmet jis mus nudžiugina nauju sakraliu kalendoriumi. Šįmet susitikimas vyko gruodžio 9d. savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Jo Ekscelenciją sutiko tautiniais rūbais pasipuošę bočiai. Per įvairiaspalvių juostų koridorių palydėtas, vyskupas pakilo į antrą aukštą, kur jo laukė gausiai susirinkę druskininkiečiai ir miesto svečiai. Svečią pasitiko, pristatė viešosios bibliotekos direktorė Laima Žėkienė. Ganytojas, pasidžiaugęs gausiai susirinkusiais žmonėmis, parodė 2017metų kalendorių „Išganytojo relikvijos“. Vartė jo lapus, trumpai paaiškino apie kiekvieną relikviją, įamžintą ir saugomą iškiliausiose Europos šventovėse. Po jų nuotraukomis pateikta tam pritaikyta Evangelijos ištrauka. Kalendoriaus viršelyje (ir gruodžio mėnesio lape) pati brangiausia relikvija – Švenčiausiojo Veido atvaizdas, Manopelo skarelė. Ji saugoma Šv. Veido Bazilikoje, Manopele, Italijoje. Atskira relikvijos fotografija turi savo istoriją.
2017-ųjų metų kelionėje kartu su Jėzumi stabtelsime prie JO kančios ženklų, 12 relikvijų. Keliausime iki JO Kryžiaus mirties, prisiglausime širdimi prie Jo Veido skarelės, Turino drobulės, Šventosios taurės, Erškėčių vainiko, Švenčiausiojo Kraujo lašelio, Liongino ieties… Keliausime kartu, kad išgyventume Prisikėlimo džiaugsmą. Kalendorius ypatingas. Jame vyskupo nuotraukose užfiksuotos tikros, pasaulyje esančios ir moksliniais tyrimais pagrįstos Išganytojo relikvijos. Surinktos nuotraukos, tai vyskupo ilgamečių piligriminių kelionių užfiksuotos akimirkos. Bibliotekos direktorės paklaustas, ganytojas papasakojo apie ankstesnių kalendorių sudarymo istorijas, piligrimines keliones. Piligrimystės po Šventąją Žemę fotografijos yra sudėtos į penkių knygų „Evangelija kasdien“ rinkinį. Kasdien visame pasaulyje skaitoma ta pati Evangelija. Kasmet yra sudaromas kalendorius, kuris atitinka atskirose knygose esančius dienos tekstus. Vyskupas priminė, jog Evangelija yra Jėzaus žodžiai. Ją reikia kasdien skaityti, įsiminti, ja gyventi. Kai bažnyčioje išklausom Dievo Žodį, namuose užsimirštam. Evangeliją reikia skaityti namuose ir knygą palikti atverstą visą dieną, kad Jėzus būtų kartu … „Dievas gimsta tavyje ir manyje, kad šiandien Evangelija būtų ne tik skaitoma, bet ir išgyvenama.“ Primena mums ir Nukryžiuotojo Kristaus seserys. „Evangelija kasdien“ rinkinys graži, gera dovana savo artimui… Toks leidinys yra vienintelis pasaulyje.
Vyskupas papasakojo ir apie jo kelią į kunigystę. Šiais metais jau atšventęs kunigystės 40-etį. Jo gimtinė – Kaunas, Šančiai. Augęs gausioje šeimoje: 6 broliai ir 4 seserys. Tėvai paprasti žmonės. Tėvas sargavo, motina augino vaikus. Tėvelis dar žiedė puodus, mamytė augino daržoves. Viską pardavus, galėjo išmaitinti gausią šeimą. Šeimoje buvo gilios tikėjimo tradicijos. Gegužės, birželio ir spalio mėnesiais visi kartu melsdavęsi. Sekmadienis visada buvęs šventa diena. Tai buvę viskas natūralu, be jokios prievartos. 11klasėje artimiau susipažinęs su kunigais. Baigus vidurinę, karinė tarnyba Gorkio srityje pusę metų, ten įsigijęs ir fotografo specialybę. Vėliau 2 metai Vladivostoke. Grįžęs stojo į Kunigų seminariją. Saugumas tardė, vertė bendradarbiauti. Nesutikus, žadėjo neleisti studijuoti. Vis tik pavyko įstoti. Mokęsis kartu su Panevėžio vyskupu J. Kaunecku. Beje, jis stojęs į seminariją 15 kartų. Tai dabar jau vyskupas emeritas.
Ganytojas padėkojo už nuoširdų priėmimą, gražią bendrystę, palinkėjo džiugių švenčių. Pakvietė atvykti į kasmet sausyje Šiauliuose vykstančią Šeimų šventę. Pasibaigus renginiui, dar ilgokai dalino autografus, asmeniškai bendravo, palaimino. Druskininkiečiai kvietė atvykti kitais metais su nauju kalendoriumi.

Alvyra Grėbliūnienė