1994 m. rugpjūčio 31 d. Kultūros ministerijos ir Druskininkų miesto valdybos pritarimu, reorganizavus dvi miesto suaugusiųjų bibliotekas ir vaikų biblioteką įregistruota Druskininkų miesto viešoji biblioteka.

Nuo 2012 m. sausio 31 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-15 ,,Dėl Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos struktūros ir fondų’’ savivaldybėje veikia viešoji biblioteka, Miesto padalinys, Leipalingio padalinys, Viečiūnų padalinys.

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka kartu su padaliniais kaupia ir saugo kultūrinę bei istorinę reikšmę turinčią informaciją, plečia savivaldybės gyventojų ir kurorto svečių informacijos, kultūros ir savišvietos poreikius, siekia užtikrinti bibliotekinį, informacinį vartotojų aprūpinimą, tęsia LIBIS diegimą, teikia nemokamas interneto paslaugas, renginiais ir parodomis supažindina visuomenę su laikmečio aktualijomis, rašytojų menininkų kūryba ir veikla. Druskininkų SVB sukauptas per 166 tūkst. vnt. universalaus pobūdžio dokumentų fondas: šakinės, grožinės literatūros dokumentų, meno albumų, periodinių leidinių. Kaupiamas kraštotyros, čiurlionianos fondas (knygos lietuvių, anglų, lenkų, rusų kalbomis, reprodukcijos, atvirukai, lankstinukai, videofilmai ir kt.).

Informacinės visuomenės plėtra, sparčiais tempais besivystantis kurortas su šiuolaikiška infrastruktūra, kelia naujus reikalavimus ir bibliotekoms. Darbuotojai kelia kvalifikaciją, moko gyventojus naudotis kompiuteriais. Viešoji biblioteka ir padaliniai tampa bendruomenės susibūrimo centrais, su parodomis ir renginiais dalyvauja įvairiose bendruomenės šventėse. Sudaromos sąlygos bibliotekos vartotojų informacinių poreikių tenkinimui, sudarant galimybę naudotis informacijos tinklais ir duomenų bazėmis.

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos pastatas buvo įtrauktas į Vyriausybės 2002 metų rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 1454 patvirtintą Bibliotekos modernizavimo programą 2003 – 2013 metams. 2004 m. parengtas pastato rekonstravimo pagrindimas (galimybių studija) ir investicinis projektas. 2007 m. parengtas bibliotekos pastato techninis projektas. 2008 metais viešoji biblioteka persikelia į laikinas patalpas Druskininkų Švietimo centre. 2011 m. tęsiama viešosios bibliotekos pastato renovacija.

2012 m. vasario 13 d. duris atvėrė unikalaus dizaino, moderni Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, savo architektūra primena užverstą knygą. Kuriant naujosios bibliotekos erdvę atsisakyta uždarų knygų sandėliavimo patalpų principo ir suformuotos atviros, patogios bei patrauklios viešosios erdvės, kurių pagrindinis tikslas – sukurti palankią aplinką materialios knygos skaitymui, savišvietai, skatinti dalinimąsi informacija ir jos įsisavinimą moderniomis priemonėmis. Viešojoje bibliotekoje įrengta atskira interneto skaitykla su modernia kompiuterine įranga, fonoteka, suaugusiųjų abonementas, erdvi periodikos skaitykla, o mažųjų skaitytojų laukia itin jaukus ir spalvotas A. Lindgren vaikų literatūros skyriaus abonementas ir skaitykla. Antrame aukšte įrengta atvira renginių salė, suteikianti puikias galimybes kamerinių, kultūros literatūros vakarų, susitikimų su rašytojais organizavimui, taip pat įvairių parodų eksponavimui. Turintys judėjimo negalią į antrą aukštą gali patekti pasinaudoję nauju, moderniu keltuvu. Šioje bibliotekoje skaitytojai aptarnaujami naudojant LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema) skaitytojų aptarnavimo posistemę. Bibliotekoje įsigytas elektroninis skaitytojo bilietas galioja visose šalies viešosiose bibliotekose.

Šiandien modernus kurortas, savo dabartį ir ateitį sieja su pažangia visuomene, išsilavinusiais ir nuolat besimokančiais piliečiais, kurie savo veiklą grindžia žiniomis, efektyviai naudojasi naujausiomis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Druskininkų SVB per metus apsilankė 81 115 tūkst. lankytojų, 5 734 tūkst. vartotojų, išduota 112 492 tūkst. fizinių vienetų įvairių dokumentų.