Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka), siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis Bibliotekos veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali susidaryti korupcijai palankios sąlygos.
Už korupcijos prevenciją ir kontrolę Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje yra atsakinga Laima Žėkienė, Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, tel. +370 313 52 358, el. paštas direktore@druskininkai.mvb.lt 
Asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje:
Administratorė Nijolė Paserbskienė,
tel. +370 313 52 358
el. p. nijole.paserbskiene@3erdve.lt 

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas bibliotekoje

Vidinis pranešimų apie pažeidimus kanalas

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje ją gali pateikti vienu iš šių būdų:
1. Tiesiogiai atvykęs pas Kompetentingą subjektą adresu V. Kudirkos g.13, 66120, Druskininkai;
2. Atsiųsti informaciją elektroninio pašto adresu druskininkubiblioteka@3erdve.lt
3. Atsiųsti pranešimą paštu nurodytu adresu V. Kudirkos g.13, 66120, Druskininkai. Siunčiant pranešimą paštu, po Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos pavadinimu, turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Pranešimus siųsti adresu druskininkubiblioteka@3erdve.lt

Pareigybė, į kurią pretenduojant, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, teikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, kad būtų pateikta informacija apie asmenį, kuris siekia eiti šias pareigas:

Skyriaus vedėjas