Vaikų biblioteka Druskininkuose įkurta 1951 m. Įsteigus Druskininkų savivaldybės viešąją biblioteką ir reorganizavus bibliotekas, 1995 m. įkurtas viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius. 2008 m. vaikų literatūros skyriui suteiktas rašytojos Astridos Lindgren vardas. Skyriuje veikiančiame Pepės klube įvairaus amžiaus vaikai kūrybiškai ir turiningai leidžia laisvalaikį.
2024 m. skyriuje turime 33465 fiz. vnt. knygų ir kitų dokumentų fondą. Tai grožinė, šakinė, pažintinė, informacinė literatūra, žurnalai vaikams.
2023 m. skyriuje skaitė 1517 skaitytojų, apsilankė 14810 lankytojų. Skyriaus paslaugomis naudojasi vaikai, studentai, pedagogai ir tėvai.
Bendradarbiaujame su „Atgimimo“ mokykla, „Saulės“ mokykla, „Ryto“ gimnazija, lopšeliu-darželiu „Žibutė“, „Bitutė“, vaikų dienos centrais.
A. Lindgren vaikų literatūros skyriuje organizuojami renginiai – edukacijos, literatūrinės ir teminės popietės, rytmečiai, knygų šventės, naujų knygų pristatymai, knygų aptarimai, garsiniai skaitymai, protų mūšiai, viktorinos, kūrybinės dirbtuvėlės, ekskursijos, spaudinių ir vaikų piešinių bei darbelių parodos. Tradiciniai skyriaus renginiai – Metų knygos rinkimai, Tarptautinė vaikų knygos diena, Nacionalinė bibliotekų savaitė, Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, A. Lindgren gimtadienio šventė, „Knygų Kalėdų“ renginiai.