Druskininkų poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija „Branduma“

Druskininkų poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija „Branduma“ įregistruota 2011 m. birželio mėnesį. O grupelė vienminčių pirmą kartą susitiko dar 2009-ųjų pabaigoje. Dabar brandumiečių – 25. Tai labai skirtingi amžiumi, išsilavinimu, užimamomis pareigomis, kūrybos patirtimi žmonės. Tik juos visus vienija Žodis ir Meilė. Brandumiečių tikslas nėra didelių masinių renginių organizavimas. Tai kameriniai susibūrimai. Dauguma narių – neprofesionalūs menininkai, literatai. Tik jų gyvenimiška patirtis, sukaupti sielos turtai, jos vidinė šviesa renginius sušildo, praturtina, dvasiškai atgaivina pačius ir šalia esančius…
2010 m. išleis

tame respublikiniame „Brandumos“ almanache yra 11 druskininkiečių kūryba. Organizuojami įvairioms svarbioms datoms, sukaktims skirti minėjimai, susitikimai su žymiais Lietuvos šviesuoliais. Renginiuose dažnai dalyvauja ir miesto mokyklų moksleiviai. Jaunystė ir patirtis gražiai vieni kitus papildo. Draugaujame su LSKD „Guboja“ ugdytinėmis, vedamos popietės, pristatomi jų darbeliai. Jau tapo tradicija susitikti su Leipalingio vaikų dienos užimtumo centro ugdytiniais. Kartu su partneriais Druskininkų sav. viešąja biblioteka, Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos jaunimu dalyvaujame šios parapijos renginiuose. Varėnos kultūros centro Merkinės filialo folkloro ansamblis „Kukalis“, Viešoji biblioteka yra nuolatiniai pagalbininkai. 2012 metais kartu vykdėme projektą – renginių ciklą „Prie atsiminimų medžio su poetu Justinu Marcinkevičiumi“, Siekiama, kad jis taptų kasmetine poeto pagerbimo savaite. Kaune Maironio muziejuje paminėjome poeto dvasininko Maironio jubiliejų. Bendraujame su Tėvynės pažinimo draugijos (TPD) garbės pirmininku dr. K. Račkausku, kartu rengiame draugijos knygų pristatymus. Organizuojame kitų menų mėgėjų brandumiečių darbų, kaip karpinių, paveikslų, mezginių, siuvinių,ir kitas parodėles.

Asociacijos tarybos pirmininkas Jonas Tertelis

Kontaktai: jonotertelio@gmail.com