Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) elektroninis skaitytojo pažymėjimas pirmą kartą nemokamai išduodamas ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių moksleiviams, vaikų globos namų auklėtiniams, skaitytojams, sulaukusiems 70 metų ir vyresniems (gyvenantiems Druskininkų savivaldybėje) ir neįgaliesiems (pateikus atitinkamus dokumentus).