Bibliotekos kraštotyros fonde – kraštiečių knygos, spausdintuose šaltiniuose esanti informacija apie kraštiečius, taip pat leidiniai, skirti Druskininkų ir jo krašto istorijai, literatūrai, švietimui, kultūrai bei autografuoti leidiniai. 2019 metų pradžioje kraštotyros fondą sudarė 1174 leidiniai.
Periodinių leidinių archyve – Druskininkų miesto laikraščių „Druskininkų savaitė“, „Druskininkų kronika“, „Druskonis“, „Druskininkų naujienos“ bei „Mano Druskininkai“ komplektai. Laikraščių komplektai pradėti saugoti nuo 1989 m.
Kraštotyros informacijos bibliografiniai įrašai saugomi kraštotyros kartotekoje, o nuo 2003 m. – elektroninėje duomenų bazėje. Biblioteka dalyvauja LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema) analizinės bibliografijos posistemio kūrime ir į šią duomenų bazę siunčia analizinius įrašus iš vietinės periodinės spaudos.
Periodikos straipsnių kopijos, taip pat informacija iš kitų spausdintų šaltinių apie žymius Druskininkų krašto žmones bei krašto istoriją kaupiama atskiruose teminiuose aplankuose, kurie populiarūs skaitytojų tarpe dėl greitai surandamos reikalingos informacijos.