Gruodžio 6 d. 17.00 d.

Kompaktinės plokštelės „Tėviške, tėviške marių baltų“ pristatymas.