Vasario 10 d. Druskininkų savivaldybės  viešojoje bibliotekoje vyko  menotyrininko, buvusio ilgamečio M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus vedėjo,  Druskininkų garbės piliečio Adelberto Nedzelskio knygos „M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje 1963 – 1997 m ‘‘  pristatymas. Pirmoje  knygos dalyje, pateikiama informacija apie M. K.  Čiurlionio memorialinio muziejaus kūrimą ir atidarymą. Antrojoje knygos dalyje chronologine tvarka pateikiama 1964 – 1997 metų  M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus veikla.  Įdomių detalių pateikta skiltyje „Post Scriptum“.  Čia rašoma  apie A. Nedzelskio  rengtą knygą „Valerija Čiurlionytė  Karužienė“ . Paskutinėje knygos dalyje ,,Žmonės‘‘, rašoma apie daugelį  žinomų,  su Čiurlioniu ir jo kūryba susijusių  asmenybių, tokių kaip: P. Viščinis, J. Marcinkevičius, V. K. Jonynas , A. Dambrauskas, A. Šuliauskas, V. Landsbergis, A. Švėgžda ir kiti. Gausiai į renginį susirinkę druskininkiečiai ir svečiai dėkojo A. Nedzelskiui už puikią knygą, linkėjo sveikatos, stiprybės visi kartu sudainuodami ,,Ilgiausių metų‘‘.