Adolfas Šapoka (1906 m. vasario 13 d., Grybeliai – 1961 m. kovo 9 d., Torontas, Kanada) – vienas žymiausių Lietuvos istorikų, 1936 m. veikalo „Lietuvos istorija” autorių ir redaktorius. Publikavo straipsnius žurnaluose „Praeitis”, „Senovė”, „Vairas”, „Židinys” ir kt.  1944 m. liepos mėn. su šeima pasitraukė į Vokietiją, gyveno Neumarkte, o vėliau Hechfeldo stovykloje. Dirbo pedagoginį darbą lietuvių gimnazijoje ir technikos mokykloje, rašė straipsnius, redagavo knygas, rūpinosi nauju „Lietuvos istorijos” (1950 m.) leidimu.1948 m. emigravo į Kanadą, gyveno Monrealyje. Nuo 1949 m. gyveno Toronte, 1949–1961 m. redagavo katalikų savaitraštį „Tėviškės žiburiai”, buvo jo vyriausiasis redaktorius. Bendradarbiavo Bostone leidžiamoje „Lietuvių enciklopedijoje”. Pasirašinėjo Stanio, Mikulėno, Grybo ir kitais slapyvardžiais.