Atvertas projekto „Knygos, kūrybos ir vaizduotės versmė“ namelio paskutinis – ketvirtasis langelis. Bibliotekoje lankėsi restauratorius, knygrišys, metodinės literatūros apie knygrišystę autorius Rimas Supranavičius.
Susitikime dalyvavę Druskininkų švietimo centro vaikų vasaros dienos užimtumo stovyklos „Ąžuolas“ stovyklautojai pabuvojo pamokėlėje „Senoji knygrišystė LDK“ , susipažino su knygrišystės amatu, pamatė istorinius įrišų pavyzdžius ir dalyvavo edukacinėse-kūrybinėse dirbtuvėse „Rišu knygelę“. Dalyviai senosiomis knygrišystės technologijomis, priemonėmis, įrankiais ir medžiagomis rišo, siuvo, spaudė Renesanso laikotarpio žalvariniais spaudais ornamentus, puošė ir pasigamino po odinę knygelę. Nuoširdus ačiū už suteiktas žinias edukacijos ir dirbtuvių vadovui Rimui Supranavičiui ir jo talkininkėms, už puikų darbą dėkojame stovyklautojams ir jų vadovėms!