Mūsų kraštas garsus savo istorija, rašančiais, kuriančiais žmonėmis, kurie nori išsaugoti mūsų tautinį paveldą, jo išskirtinumą ir žavesį. Viena iš tokių puikių kūrėjų – druskininkietė  Diana Lukošiūnaitė. Rugsėjo 6 dieną  Viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta  šios meno kūrėjos, tautodailininkės Dianos Lukošiūnaitės karpinių paroda ,,Dzūkijos krašto padavimai karpiniuose“, pagal rašytojo  Vinco Krėvės – Mickevičiaus padavimus. Karpinių parodą finansavo Lietuvos kultūros taryba. Dzūkija garsėja savo padavimais, legendomis, gal todėl Diana minčių savo naujai parodai   sėmėsi iš mūsų krašto dainiaus Vinco Krėvės – Mickevičiaus  ,,Dainavos šalies senų žmonių padavimų“, kuriuose vaizduojama mistiška Lietuvos praeitis – nuskendusios pilys, ir užkeikti dvarai, kunigaikščių ir karžygių narsa. Visa tai menininkė pavaizdavo savo naujuose darbuose. Prie  kiekvieno paveikslo yra pakabintas aprašymas,  padedantis visiems geriau į juos įsižiūrėti, suprasti, pajausti. Renginio metu galėjome pasiklausyti ir  gražios dzūkiškos tarmės. Dianos pusseserė Daiva Andriuškevičienė susirinkusiems vaizdžiai papasakojo vieno iš paveikslų ,,Prelomečiškės piliakalnis“ istoriją. Rūta Jamantienė pasidalijo liaudiška istorija ,,Sapnas“, Julė Bliūdžiuvienė skaitė ištrauką  iš R. Sadausko knygos ,,Sudzievuliu“. Siekiant dar labiau sudominti  ir supažindinti  skaitytoją su rašytojo biografija bei kūryba, meno kūrėja sukūrė ir bibliotekai padovanojo literatūrinių kortelių rinkinį ,,Milžinkapis, skitą renginiams, edukacijoms, viktorinoms.  Parodos atidarymo metu skambėjo daug šiltų žodžių ir sveikinimų. Renginio vedėja Adelė Bolienė padėkojo mielai Dianai už nuostabią parodą ir įteikė padėką.