Antanas Dambrauskas – (1911 m. vasario 10 d. Norkūnai, Rokiškio valsčius – 1995 m. lapkričio 21 d. Druskininkai) – vertėjas, rašytojas. 1936 m. baigė klasikinę filologiją Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. Dirbo mokytoju, dėstė Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1945 m. sovietinio saugumo suimtas, nuteistas 10 m. kalėti. Kalintas Čeliabinsko srityje, Kazachijos, Kemerovo srities Omsko lageriuose. 1956 m. grižo į Lietuvą, iki 1976 m. dirbo Druskininkų vaikų sanatorijoje ,,Saulutė‘‘, laisvalaikiu vertė. Antano Dambrausko versti kūriniai: Aristofano komedijos „Varlės“ (1963,1989) , „Plutas“ (1965, 1989), Vergilijaus „Eneida“ (1967, 1989), „Bukolikos“ ir „Georgikos“ (1971), Plauto komedijos „Vergas apgavikas“ ir „Karys pagyrūnas“ (1970, 1989), visos išlikusios Sofoklio tragedijos – „Edipas karalius“, „Edipas Kolone“, „Antigonė“ (1974), „Elektra“, „Ajantas“, „Filoktetas“, „Trachinietės“ (1984), Homero „Odisėja“ (1979), „Iliada“ (1981), Ovidijaus „Metamorfozės“ (1979, 1990), Terencijaus komedija „Broliai“ (1981, 1989), Šventojo rašto (Senojo testamento) vertimas. Už antikinės kalbos, lietuvių kultūros ir literatūros puoselėjimą, dalyvavimą pedagoginiame darbe bei nuopelnus Lietuvos Respublikos ir Druskininkų kultūriniam gyvenimui Antanui Dambrauskui Druskininkų savivaldybės taryba 1994 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr.222 suteikė Druskininkų Garbės piliečio vardą.