Balandžio 5d. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga – „Šv. Jokūbo kelio šviesa“. Knygos sudarytoja – dr. Laima Andrikienė, redaktorė – Valentina Čeplevičiūtė, nuotraukų autorius – Valdas Kilpys, žemėlapių autoriai – Birutė Nenortaitė ir Artūras Šiuipys.
Ispanijoje Santjago de Kompostelos mieste 1987m Europos Tarybos Generalinis sekretorius Marcelino Oreja iškilmingai paskelbė Deklaraciją. Šv. Jokūbo kelias įvardintas pirmuoju Europos kultūriniu maršrutu. Šis Ispanijos politikas knygoje akcentuoja, kad labai svarbu, jog Šv. Jokūbo kelias taptų Europos vienybės keliu, jungiančiu iš įvairiausių vietų vedančius skirtingus kelius. Ispano svajonė, „kad šis kelias sujungtų Lietuvą ir Ispaniją naujais bendravimo ryšiais.“
Europos parlamento narys Francisco Millanas – Monas straipsnyje „Šv. Jokūbo keliai yra šiandienės Europos Sąjungos simbolis“ supažindina su Šv. Jokūbo kelio istorija. Pasakoja, kaip prieš du metus buvo įkurta Šv. Jokūbo kelio draugų parlamentinė grupė. Jai priklauso daugiau kaip šešiasdešimt Europos Parlamento narių iš 18 ES valstybių. Jis taip pat džiaugiasi knygos sudarytojos, Europos Parlamento narės, kolegės dr. L. Andrikienės prasmingu darbu, siekiant plačiau supažindinti visuomenę, atskleidžiant Šv. Jokūbo kelio vaidmenį, „kuriant bendrą kultūrinį paveldą ir bendrą europinį identitetą.“ Europarlamentaras nurodo ir kitą šventojo apaštalo grupės tikslą – identifikuoti, atkurti ir žymėti kelius visoje Europoje. Tai kaip tik ir atsispindi leidinyje „Šv. Jokūbo kelio šviesa“.
Druskininkiečiai labai šiltai sutiko „savo dukrą“, europarlamentarę dr. L. Galdikaitę – Andrikienę. Ji taip pat džiaugėsi, prisipažino, jog gera būti namuose matyti savo auklėtoją, kitus mokytojus, draugus, pažįstamus. Prisiminė, jog dabartinės bibliotekos vietoje buvo vaikų darželis, kurį ji lankė. Tai yra kiekvieno žmogaus, kiekvieno politiko apsisprendimo, sąžinės klausimas. Papasakojo savo kelionę europarlamente, pradedant nuo Šv. Jokūbo kelio draugų grupės įsikūrimo iki idėjos pažymėti Šv. Jokūbo kelio – Camino de Santjago – maršrutą per Lietuvą. Žinant tai, jog nemaža dalis žmonių „Europos kultūrą, kitas ES valstybes nares siekia pažinti būtent per krikščionybę, katalikybę, piligrimystę.“ Šiuo metu Lietuvoje yra vienuolika Šv. Jokūbo titulą turinčių katalikų bažnyčių: Alantoje, Jonavoje, Joniškyje, Kurtuvėnuose, Onuškyje, Punioje, Rudiškiuose, Suvainiškyje, Švėkšnoje, Vilniuje, Žiežmariuose. Jos išsidėstę trijuose etnografiniuose Lietuvos regionuose – Aukštaitijoje, Dzūkijoje ir Žemaitijoje, nėra tik Sūduvoje. Per Lietuvos teritoriją eina du maršrutai, Šv. Jokūbo kelių tęsiniai. Jie pažymėti knygoje įdėtuose žemėlapiuose. Šiuos lietuviškus Šv. Jokūbo kelius „mūsų visuomenei seniai laikas žinoti“, – bylojo knygos sudarytoja. Straipsnyje „Mano Camino de Santiago Lietuvoje“ dr. L. Andrikienė plačiai pasakoja apie piligriminę kelionę su grupele padėjėjų tais keliais per Lietuvos bažnyčias, apie jaudinančius susitikimus su žmonėmis, maldomis bažnyčiose, klebonų palaiminimu ir kelionės užbaigimu Vilniuje, pritvirtintais kelio ženklais. (mėlynam fone – kriauklė). Apie jų naujai pamatytą nuostabų Lietuvos gamtos grožį, atrastus unikalius istorinius lobius ir dvasines vertybes, bendraujant su sutiktais kunigais, patarnautojais, kitais žmonėmis. Rekomendavo kaip istorinę pamoką padovanoti moksleiviams, nes tokių faktų ir įdomybių nerasi jokiame istorijos vadovėlyje.
Europarlamentarė paminėjo, jog knyga yra indėlis į bendrąjį gėrį, į pasaulio išlikimą. „Tesklinda Šv. Jokūbo kelių šviesa ir Lietuvoje. Žmonių bendrystės, solidarumo ir tolerancijos šviesa“ – linkėjo dr. L. Andrikienė. Ji taip pat maloniai prisiminė Mečio Laurinkaus, buvusio Lietuvos ambasadoriaus Ispanijoje, jubiliejaus proga jai padovanotą kuprinę kelionei Camino de Santjago keliu. Savo kelionių įspūdžiais knygoje dalinasi ir M. Laurinkus. Apie „Kelionę į Santjago de Kompostelą – erdvę ir laiką“ asmenine patirtimi ir įdomiais istoriniais teiginiais patraukia dėmesį kitas pasakotojas politikas Algirdas Patackas.
Kun., moralės teologijos dr. Algirdas Petras Kanapka taip pat džiaugėsi sugrįžęs į Druskininkus ir galintis kalbėti apie dr. L. Andrikienę, kuri rūpinasi ne tik materialine, bet ir dvasine gerove – tai vienas iš unikalių dalykų politikoje. Kunigas cituodamas šv. apaštalo Pauliaus žodžius „Vertinkite darbus“, pasidžiaugė europarlamentarės puikiu darbu – knyga „Šv. Jokūbo kelio šviesa“, kurią puikiai įvertino ir parlamentinė komisija. Tai ne tik gražūs, bet ir prasmingi darbai, vedantys prie piligrimystės, išėjimo iš savo erdvės, atradimas ką nors švento – bažnyčią, kapą, relikvijas ir t.t. Svarbiausias tikslas – pažinti Dievą, kuris žmogų kviečia per ženklus, įvykius. Jei visa tai žmogus pamato vidumi, prasideda ieškojimas – piligrimystė. 2013m. kunigas su grupe piligrimų keliavo iš Punsko į Vilnių Šv. Jokūbo keliu dviračiais. Dvasininkas ragino leistis į šią piligrimystę Lietuvoje. Leidinyje kun. A.P. Kanapka pasakoja šv. Jokūbo ir ant jo kapo pastatytos bažnyčios istoriją, apaštalo vaizdavimą mene. Mini, kaip šventojo gyvenimas, tikėjimo liudijimas yra svarbus ir dabartinio laikmečio žmonėms, gyvenantiems sekuliarizuotame pasaulyje. Šis pavyzdys skatina žmogų ieškoti ir padeda atrasti Dievo meilę, įtvirtinti tikėjimą.
Susitikime kalbėjo leidinio nuotraukų autorius Valdas Kilpys. Jis įvardijo šios knygos svarbą keletu aspektų, tai: nuotraukų albumas, istorijos puslapiai, moksliniai pažintiniai straipsniai, žemėlapiai. Šv. apaštalas buvo vienas iš mylimiausių Jėzaus mokinių, vėliau aktyviai gynusių Ispaniją nuo maurų ir tapusiu krikščioniškos Europos simboliu. Pradžioje knygos yra įdėtas simbolis, šv. Jokūbo kryžius. Paaiškino jo prasmę ir svarbą šiandienos pasaulyje, identifikuojant ir ginant krikščioniškas vertybes ir tikėjimą.
Dr. L. Andrikienė visiems renginio dalyviams padovanojo po knygą „Šv. Jokūbo kelio šviesa“, asmeniškai kiekvienam dėkojo už susitikimą.