Darganotą lapkričio 17-osis popietę Leipalingio dvarą nuplieskė ypatinga šviesa. Ten išsiliejo ,,Laiko, žmogaus ir žodžio sąskambiai“. Tokiu pavadinimu pasipuošė Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos Leipalingio biblioteka, minėdama solidžią darbo sukaktį – 80 –etį. Į šventę rinkosi valdžios atstovai, vietiniai, kaimynai, po visą Lietuvą išsibarstę kraštiečiai. Nuotaikingai juos pasitiko švedų rašytojos Astrid Lindgren sukurti legendiniai personažai – Pepė Ilgakojinė ir Karlsonas. Taip jau sutapo leipalingiečių šventė su rašytojos gimtadienio 100 – uoju jubiliejumi. (1907 11 14) Labai įtaigiai personažus suvaidino Živilė ir Mantas. Kiekvienas renginio dalyvis iš Pepės Ilgakojinės kraitelės turėjo išsitraukti siurprizus – garsių žmonių citatas. Man teko šie žodžiai: „Knygos įveda mus į geriausią draugiją, supažindina su didžiausiais visų laikų protais“. (S. Smailsas). Tai tikra tiesa. Tikra tiesa ir tai, kad knygos namai tądien subūrė mus geriausioj draugijoj, suteikė džiaugmo, atgaivino metuose pasislėpusius prisiminimus.
Iškilmingai atverstoje, žvakelės liepsnele apšviestoje aštuoniasdešimtmečio knygoje Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Laima Žėkienė, pradėdama renginį, atvertė naują puslapį ir įrašė žodžius: „Jubiliejiniai metai priverčia pažvelgti atgal, įvertinti praėjusį laiką, pasiekimus, su šypsena o gal ir su liūdesiu prisiminti įvykius, kuriuos paženklino praėjęs laikas, asmenybės. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi kad šiandien Leipalingio biblioteka yra jaukus, šiuolaikiškas kultūros židinys. Druskininkų savivaldybei įgyvendinus projektą „Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra“, kapitališkai suremontuotos kultūros paveldo objekto – Leipalingio dvaro – patalpos. Dvaro pastate įsikūrė Viešosios bibliotekos Leipalingio biblioteka.“
Bibliotekos kolektyvui išreikštą Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko Padėką ir savivaldybės dovaną M. K. Čiurlionio paveikslo „Auka“ reprodukciją įteikė mero patarėja Irena Lynikienė. Šventės vedėjos – bibliotekos direktorė, vyresn. bibliotekininkės Asta Gudaitienė ir Jolanta Miliuvienė asmeniškai pritaikydamos prasmingas mintis, žodžius, kvietė skaitytojus, kūrėjus, įstaigų vadovus, visus, prisidėjusius prie krašto dvasinės patirties skleidimo, kultūrinio klodo gaivinimo ir turtinimo, bendrystės stiprinimo, abipusės pagalbos teikimo. Išreiškę mintį, jog didžiausia bibliotekos vertybė – skaitytojas, įteikė Padėkas šiuolaikiniam knygnešiui Alvydui Varneliui, aktyviai savanorei Laimai Žukauskaitei, Marytei Rimkienei, Marytei Mizaraitei, Aldonai Brazickienei, ir jauniausioms skaitytojoms Lėjai Vailionytei ir aistringai internautei Vytei Jarmalavičiūtei, aktyviausiai skaitančiai šeimai – Tamošiūnams.
Pagerbdamos gražų būrį kraštiečių kūrėjų, juos palydėjo žodžiais: „Prasmingi ir gražūs žodžiai, lyg paukščiai sutūpė į jūsų knygas, kurios mielai skaitomos, <…> kad nei laikas , nei atstumai nėra kliūtis Jūsų ryšiams su gimtine.“ Jiems paskirtos padėkos: Mečislovui Litvinavičiui, Julijai Augustauskienei, kun. Robertui Grigui, Vytautui Leščinskui, Dalei Bozytei, Ernestui Kuckailiui, Onai Bleizgienei, Alvyrai Grėbliūnienei.
Žmogus savo sumanymus gali įgyvendinti tik kartu su kitais. O pasak Ž. Ž. Ruso, jog didesnės išminties nei gerumas negalima surasti, yra kaip tik bendrystė su kitais. Tie kiti, tai Leipalingio seniūnijos įvairių organizacijų ir įstaigų darbuotojai: seniūnas Antanas Krancevičius, progimnazijos direktorė Asta Černiauskienė, bendruomenės pirmininkė Žaneta Krivonienė, socialinių paslaugų – Laima Černiauskienė, parapijos klebonas Paulius Marčiulionis, laisvalaikio salės direktorė Aleksandra Petravičienė. Jiems visiems įteiktos Padėkos, o jie pagerbė gėlėmis ir vertingomis dovanomis. Šventėje pasitiko, papildė muzikiniais intarpais Merkinės jaunimo etnokultūros klubo „Kukumbalis“ atlikėjai. Vadovai Rita ir Vytautas Černiauskai. Vakaronė tęsėsi skanaujant jubiliejinį tortą, gurkšnojant arbatą, kavą ir dalijantis gerumo ir meilė žodžiais.

Alvyra Grėbliūnienė