Birželio 15 d. Tėviškės pažinimo draugijos Druskininkų skyriaus veiklios vadovės Alvyros Grėbliūnienės iniciatyva, surengta literatūrinė popietė „Tėvynę pažinęs…“, skirta šviesaus atminimo Tėviškės pažinimo draugijos Garbės pirmininko Kazio Račkausko atminimui. Šis Tėvynės, Tautos, Kalbos mylėtojas, mokslų daktaras, kuklus ir paprastas žmogus labai mylėjo ir gerbė Druskininkų skyriaus tautotyrininkus ir visą Druskininkų kraštą. Nuostabiais, jaudinančiais prisiminimais dalijosi tautotyrininkai: Tėviškės pažinimom draugijos garbės narė mokytoja Ona Bleizgienė, pedagogė Julė Bliūdžiuvienė, gydytojas JonasTertelis, Alvyra Grėbliūnienė. Prisiminta ir Kazio.Račkausko bendražygė jau taip pat šviesaus atminimo Izabelė Skliutaitė-Navarackienė. Jos eiles deklamavo Rūta Jamantienė. Apie tautotyrininką Antaną Ridiką prisiminimais pasidalijo ir kūrybą skaitė Eugenija Sidaravičiūtė. Renginį nuotraukose įamžino tautotyrininkas Antanas Ruginis.