IN MEMORIAM
Eidamas 93-iuosius metus mirė poetas, literatūros kritikas ir vertėjas Algimantas Baltakis. (1930- 2022)
,,Netekome paskutinio mohikano, vieno iš tų, kur dar buvo likęs paskutinis trečiasis muškietininkas. Jie su Alfonsu Maldoniu ir Justinu Marcinkevičiumi buvo tokie kaip ir vadinamieji trys muškietininkai. Šie poetai, ši karta, jie, tiesiog, atgaivino pokario metais sunykusią lietuvių poeziją“.(Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė)