Sausio 26 d. minime lietuvių vaikų poeto Martyno Vainilaičio (1933-2006 m.) 90-ąsias gimimo metines. M. Vainilaitis gimė Mergežeryje, Varėnos raj. Mokėsi Mergežerio, Varėnos, Griškabūdžio mokyklose, studijavo Vilniaus valstybinėje konservatorijoje, teatriniame fakultete kur įgijo aktoriaus specialybę. Porą metų dirbo aktoriumi tuometiniame Kapsuko (Marijampolės) dramos teatre, po to visą savo gyvenimą susiejo su plunksna. M. Vainilaitis dirbo žurnalų „Žvaigždutė“, „Moksleivis“, „Genys“,  laikraščio „Lietuvos pionierius“  redakcijose, respublikinėje bibliotekoje. Vėliau rašytojas visą savo laiką skyrė tik kūrybiniam darbui. Pirmieji M. Vainilaičio eilėraščiai buvo išspausdinti 1953 metais. 1960 m. išleido pirmąją knygą – eilėraščių rinkinį „Vyturiai palydi plūgą“. Tai buvo pirma ir vienintelė jo knyga, skirta suaugusiesiems. Po to jis savo kūrybines jėgas skyrė vaikų literatūrai. 1963 m. pasirodė pirmas eilėraščių rinkinys vaikams „Pupų pėdas“. Jau pirmosiomis išleistomis knygutėmis mažiesiems skaitytojams „Grigo ratai“ (1964), „Ežio namas“,  „Varnėnų skudučiai“ (1967), „Dundulis dunda“ (1969) M. Vainilaitis pasirodė kaip labai talentingas ir  kūrybingas autorius. Visose poeto eilėraščių, eiliuotų pasakų ir poemų knygose, kurių jis parašė daugiau kaip 30,  jaučiamas jautrus melodingumas, vaizdo ir jausmo gyvumas, lyrizmas, humoras, daug tautosakos ir mitologijos elementų. M. Vainilaičio kūryba buvo paženklinta daugybe premijų. Už rinktinę „Mano volungėlė“ (1975) poetui buvo paskirta Lietuvos valstybinė premija. 1998 m. poetas tapo Vilniaus m. Sostinės premijos laureatu bei apdovanotas Vytauto Tamulaičio premija už knygą  „Kalvio pasaka“. 2003 m. knyga „Sidabrinė kultuvėlė“ buvo pripažinta geriausia metų poezijos knyga vaikams. 2005 metais rašytojas tapo Vaikų literatūros premijos laureatu. Tais pačiais metais buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiumi. Vasaromis M Vainilaitis gyveno ir kūrė Vaitakarčmio kaime, Varėnos raj.