Balandžio 7 d. minime lietuvių literatūros klasiko, rašytojo, prozininko Antano Žukausko-Vienuolio 140-asias gimimo metines. Antanas Žukauskas-Vienuolis gimė 1882 m. balandžio 7 d. Užuožerių kaime, Anykščių valsčiuje, pasiturinčioje ūkininko šeimoje. Mokėsi Anykščių valsčiaus mokykloje. 1895 m. įstojo į Liepojos gimnazijos pirmą klasę. Tėvai tikėjosi, kad sūnus taps kunigu. Bet Antanas nesijautė turįs tam pašaukimą. 1900 m. jis išvyko į Maskvą ir ėmė dirbti mokiniu vaistinėje. Įsigijęs provizoriaus padėjėjo teises, 1903 m. išvyko į Kaukazą, kur dirbo vaistinėse, čia pradėjo savo kūrybinį darbą. Gyvendamas Kaukaze, paveiktas poetiškos Kaukazo gamtos, kalniečių gyvenimo sukūrė legendas „Amžinasis smuikininkas“ ir „Užkeiktieji vienuoliai“. 1905 m. Tbilisyje įsitraukė į revoliucinį judėjimą, už tai buvo suimtas, vėliau ištremtas į Vladikaukazą. Ten išbuvo iki 1907 m. Vėliau A. Vienuolis vėl apsigyveno Maskvoje. .Čia parašė realistinių apsakymų kaimo tematika „Paskenduolė“, „Grįžo, „Paskutinė vietelė“, „Pati“, „Kūčių naktį“, „Užžėlusiu taku“. Dirbo vaistinėse ir universitete studijavo farmaciją, klausė literatūros paskaitų. Dalyvavo lietuvių studentų draugijos veikloje, bendradarbiavo „Aušrinės” žurnale. Pirmojo pasaulinio karo metu dirbo nukentėjusiems nuo karo šelpti komitete.
1918 m. Vienuolis grįžo į Lietuvą, apsigyveno Kaune. Dirbo korespondentu laikraščiuose, Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje. 1922 m. persikėlė gyventi į Anykščius, įsigijo vaistinę. Globojo A. Baranausko klėtelę ir jo literatūrinį palikimą, dalyvavo literatūriniame gyvenime, palaikė ryšius su kitais rašytojais. Nuo pirmųjų kūrinių A. Vienuolis pasirodė lietuvių literatūroje kaip savitas psichologizmo krypties menininkas. Nepriklausomybės metų kūryba gausi, įvairialypė. Išleido apysakas „Inteligentų palata“, „Vėžys“, romanus „Prieš dieną“, „Kryžkelės“ , „Viešnia iš šiaurės“ , „Ministeris“ , novelių rinkinį „Nemigo naktys“ . Okupacijos metais Vienuolis skaudžiai nukentėjo: buvo nacionalizuota jo vaistinė, sūnus ištremtas į Sibirą. Pats rašytojas buvo priverstas atiduoti valstybei literatūrinę duoklę. Pagal marksistinę ideologiją parašė apysaką Išdukterė ir romaną Puodžiūnkiemis. Vienuoliui buvo suteiktas nusipelniusio Lietuvos liaudies rašytojo vardas. AntanasVienuolis mirė 1957 m. rugpjūčio 17 d. Anykščiuose.