Kovo 16 d. minime Vytauto Kazimiero Jonyno, grafiko, tapytojo, skulptoriaus, vitražų kūrėjo, vieno iškiliausių XX-ojo amžiaus lietuvių menininkų, 115-ąsias gimimo metines. V. K. Jonynas gimė 1907 m. Ūdrijos kaime, Alytaus rajone. Dailės pradmenis gavo Kaune, vėliau Paryžiuje baigė taikomųjų menų studijas ir įgijo medžio raižinių ir knygos meno specialybę. Grįžęs į Lietuvą, dėstytojavo, vadovavo Kauno taikomosios dailės institutui. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1951 m. išvyko į Ameriką, Niujorke daugiau nei du dešimtmečius dėstė aukštosiose mokyklose. V. K. Jonynas buvo JAV Nacionalinės mokslų akademijos narys, Vilniaus dailės akademijos garbės daktaras.
V. K. Jonyno kūrybinės veiklos laukas labai platus – dailininkas kūrė vitražus, mozaikas, bareljefus, dekoratyvines skulptūras, projektavo baldus, iliustravo knygas, kūrė grafikos darbus, piešė ir tapė. Jo kūryba buvo eksponuojama daugelyje parodų JAV bei Europoje. V. K. Jonyno nuopelnai menui buvo įvertinti Lietuvos ir užsienio valstybių apdovanojimais.
V. K. Jonynas 1936 m. įstojo į knygos mėgėjų draugiją ir buvo vienas pirmųjų lietuvių dailininkų, ėmęsis iliustravimo meno. Į jo apipavidalintų knygų sąrašą įeina Stepo Zobarsko „Žemės muzika“, Lazdynų Pelėdos „Radybos“, Vytauto Sirijos Giros „Golas į ateitį“, Stasio Matijošaičio-Esmaičio elementorius „Sakalėlis“, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės „Dvylika brolių juodvarniais lanksčiusių“, XXVII knygos mėgėjų metraštis, Marijos Lastauskienės „Gyvenimo perlai“, Petro Cvirkos „Žemė maitintoja“, Kristijono Donelaičio „Metai“, Johano Volfgango Gėtės „Jaunojo Verterio kančios“ ir „Mainco apgultis“, Prospero Merimė „Lokys“, Kazio Borutos „Mediniai stebuklai“ ir kt. Šio dailininko sukurtoms knygų iliustracijoms būdinga originali teksto interpretacija, vaizdo simboliškumas, metaforiškumas, meistriška, raiški grafikos raižysena, linijų ritmika. Už K. Donelaičio „Metų“ iliustracijas V. K. Jonynui 1940 m. buvo paskirta Lietuvos valstybinė premija.
V. K. Jonyno gyvenimas yra aprašytas Rasos Andriušytės-Žukienės monografijoje „Akistatos: dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas pasaulio meno keliuose“.
Savo biblioteką V. K. Jonynas padovanojo Vilniaus dailės akademijai, o didžiausią kūrybos dalį – Lietuvai. Kai kurie šio dailininko kūriniai yra eksponuojami Druskininkuose veikiančioje V. K. Jonyno galerijoje – Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinyje.
V. K. Jonynas mirė 1997 m. gruodžio 4 d. Vilniuje.
Už pasaulinio lygio meno ir pedagoginių idėjų skleidimą, nuopelnus Lietuvos ir Druskininkų kultūrai V. K. Jonynui yra suteiktas Druskininkų garbės piliečio vardas.