Kovo 7 dieną Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko knygos pristatymas skirtas kovo 11-ąjai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Buvo pristatyta N. Gaškaitės knyga „Pasipriešinimo istorija 1944-1953 metai“. Tai jau trečiasis, papildytas šios knygos leidimas, kurią išleido „Diemedžio“ leidykla, parėmus Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžiui. Prasmingą įžanginį žodį parašė K. Girnius, nurodęs, kad „būtų netikslu šią knygą laikyti vien istorijos vadovėliu. Ji labai praverstų ir pilietinio bei dorinio ugdymo pamokose. Per partizanų kovas itin ryškiai iškyla daugelis svarbiausių etikos problemų“. Knygą pristatė Kauno IX forto muziejininkas, istorikas V. Jurkus bei atsargos pulkininkas A. Dudavičius.
Knygos autorė Nijolė Alfonsa Gaškaitė-Žemaitienė (1938 – 2000 m.) – humanitarinių mokslų daktarė, istorikė, prozininkė, poetė, eseistė, pati dalyvavusi pasipriešinimo okupacinei valdžiai veikloje. 1958 m. buvo suimta ir nuteista septyneriems metams laisvės atėmimo. Po nepriklausomybės atgavimo rašė knygas ir straipsnius pasipriešinimo sovietiniam rėžimui tema. „Kruviname ir ilgame kare daug kas buvo žiauriau ir beviltiškiau nei tikėtasi. Tačiau istorija nuplauna tas kas neesminga. O esmė – tūkstančių nežinomų didvyrių didinga auka – kuo toliau tuo ryškiau nušvinta. Ji nepavaldi nei netikriems istorijos aiškintojams, nei laikui.“ – rašė knygos autorė N. Gaškaitė.
V. Jurkus knygą pristatė iš jauno istoriko, gimusio jau laisvoje Lietuvoje, perspektyvos. Atkreipė dėmesį, kad nors knyga pirmą kartą išleista 1997 m., ji nepraranda savo reikšmės, o šiandienos Rusijos agresijos akivaizdoje jos svarba tik didėja. A. Dudavičius pristatė knygoje minimus istorinius faktus, supažindino klausytojus su mažai kam žinomomis detalėmis apie partizaninio karo laikotarpį. Kaip vieną iš knygos tikslų A. Dudavičius pabrėžia siekį „pasibelsti į šių dienų ir ateinančių kartų lietuvių širdis, tikintis, kad knyga priartins prie partizanų pasaulio, kad jis nebus svetimas, kad knyga suteiks naujų paskatų Lietuvos jaunimo doriniam ir pilietiniam ugdymui“.
Knygoje taip pat galima rasti informaciją apie pirmuosius partizanų būrius, jų organizavimąsi, kovos taktiką, pirmųjų partizanų apygardų atsiradimą, parodo partizanų kasdienį gyvenimą, kūrybinę veiklą, sovietų siųstų šnipų skverbimąsi į partizanų gretas, nepriklausomos Lietuvos viziją. Knygoje galima rasti žymesnių partizanų biografijas, jų rašytus laiškus, ištraukas iš dienoraščių, atsišaukimų pavyzdžių, kitų dokumentų. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis.
Renginio pabaigoje A. Dudavičius pakvietė visus diskusijai apie partizaninį karą.