Rugpjūčio 19 d. Viešoji įstaiga „Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras“ atidarė tapybos ir tekstilės darbų parodą. Projekto „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime“ kuratorė Joana Vanagienė, skaitė paskaitą apie kurčiuosius dailininkus pasaulyje ir Lietuvoje, ekrane buvo demonstruodama jų darbų fotografijos. Parodą viešojoje bibliotekoje pristatė patys autoriai: tapytojas, molbertinės tapybos restauratorius, VDA magistrantas Vytautas Vanagas, tapytoja, grafikė, tekstilės specialybės magistrantė Dailės akademijoje Ieva Augaitytė, tapytojas, aktorius, interjero ir namų būsto spalvos ir stiliaus derintojas, rankinių kūrėjas, tapybos specialybės magistrantas Linas Podiriaka ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčių ugdymo centre dirbanti lietuvių gestų kalbos ir vyr. dailės mokytoja Silvana Graviškytė Hacking. Renginyje dalyvavo gestų kalbos vertėjas. Šio projekto įgyvendinimas suteikė galimybę plačiajai visuomenei, taip pat ir kurčiųjų bendruomenei, susipažinti su kurčiųjų kultūra ir meno istorija, pabendrauti su kurčiais dailininkais.