Rugsėjo 28 d. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko A. Lindgren vaikų literatūros skyriaus įgyvendinamo projekto „Daug žinosi, daug matysi, jeigu knygeles skaitysi“ organizuotas skaitymo skatinimo seminaras. Projektas iš dalies finansuojamas Kultūros rėmimo fondo ir Kultūros ministerijos lėšomis.
Seminare dalyvavo viešosios, mokyklų bibliotekų, lopšelių-darželių darbuotojai, mokyklų pradinių klasių pedagogai, tėveliai. Pirmąjį pranešimą – „Gera literatūra – jaunojo skaitytojo ugdymo pagrindas” skaitė lektorė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė A. Augustaitienė. Lektorė pateikė patarimų, kaip pasirinkti gerą knygą, patarė atkreipti dėmesį į knygas, gavusias premijas, į knygos kalbą, ryšį tarp teksto ir iliustracijų, aktualų turinį, leidyklas ir kitus kriterijus. Ji apžvelgė spaudą, kurioje rašoma apie knygas, knygų atranką, Australijos ir Naujosios Zelandijos bibliotekų patirtį. Lektorė kalbėjo apie bibliotekų misiją, knygų klubus, bei kuriamas programas mažiausiems skaitytojams. Antrąjį parnešimą – „Šiuolaikinė literatūra ikimokyklinukams” skaitė lektorė – Vaikų literatūros specialistė D. Šakavičiūtė. Ji pateikė konkrečius gerų, įdomių, šiuolaikiškų, smagių knygų tekstų ir iliustracijų pavyzdžius. Aptarti buvo ne visai gerų, pasenusių, per ilgų ir sunkiai skaitomų tekstų, nuobodžių, primityvių, blankių knygų ir spalvų derinių, prastų, neemocingų iliustracijų pavyzdžiai. Trečiąjį pranešimą – „Teatro lėlės – skaitymo skatinimui” skaitė lektorius – Lėlių teatro režisierius ir dailininkas R. Driežis. Seminaro dalyviai išklausė lėlių teatro istoriją. Lektorius pateikė įdomių popieriaus teatro pavyzdžių. Visi seminaro dalyviai patys praktiškai išbandė popieriaus teatro lėlių gamybą ir jų panaudojimą skaitymo skatinimui.