Škėma Antanas (1911 m. – 1961 m.) lietuvių rašytojas, aktorius, režisierius. Vienas pirmųjų lietuvių moderniosios dramos kūrėjų. 2021 m. lapkričio 29 dieną minime menininko 110-ąsias gimimo metines.  Pirmoji knyga – novelių ir vienos pjesės „Vieną vakarą“ rinkinys – „Nuodėguliai ir kibirkštys“, pasirodė 1947 metais Vokietijoje. 1948 metais žurnalas „Aidai“ išspausdino draminę A. Škėmos legendą „Živilė“. Antroji prozos knyga – „Šventoji Inga“ – išleista 1952 metais jau Amerikoje. Netrukus išleido ir novelių rinkinį „Čelesta“. Vienas svarbiausių A. Škėmos veikalų – romanas „Balta drobulė“, parašytas 1952–1954 metais, tačiau išspausdintas tik 1958 m. Paskutinis kūrinys – buvo apysaka „Izaokas“, įtraukta į jo „Raštus“. Draminis rašytojo palikimas – devynios įvairaus dydžio pjesės. Išskirtinė savo forma ir naujumu pasižymi Vokietijoje 1947 metais parašyta pjesė „Živilė“. Ji buvo pastatyta 1950 metais Monrealyje ir Čikagoje. Kitas veikalas „Pabudimas“ (1950) buvo pastatytas Amerikoje ir Lietuvoje (Jonas Vaitkus pagal šią dramą sukūrė vaidybinį filmą). Kitas kūrinys – „Žvakidė“, parašytas 1955 m. 1960–1961 metais parašė pjeses „Kalėdų vaizdelis“ ir „Ataraxia“.Raštų I–III tomai išleisti Čikagoje ir Lietuvoje. Juose surinktas ir išspausdintas beveik visas A. Škėmos kūrybinis palikimas.