Viešoji biblioteka parengė spaudinių parodą ,,Šaukiu aš tautą…”, skirtą lietuvių literatūros klasiko, poeto Bernardo Brazdžionio 115-osims gimimo metinėms.
Bernardas Brazdžionis – vienas pačių iškiliausių nepriklausomybės metais susiformavusių poetų, lietuvių literatūros klasikas. Tai vienas iš nedaugelio lietuvių rašytojų, įgijusių ne vien literatūrinį statusą: jis tapo istorine figūra, simbolizuojančia lietuvių tautos laisvės siekį ir pasipriešinimo dvasią negandų metais.
Bernardas Brazdžionis gimė 1907m. vasario 2 d. Steibekėlių kaime netoli Pumpėnų, Biržų apskrityje. 1908m. šeima emigravo į JAV, bet 1914 m. vėl grįžo į Lietuvą. Pradžios mokyklą Bernardas Brazdžionis lankė Žadeikiuose ir Pasvalyje. 1921-1929 m. mokėsi Biržų gimnazijoje. Nuo 1924 m. pradėjo rašyti ir spausdinti savo eilėraščius. 1929-1934 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, taip pat pedagogiką Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Humanitarinių mokslų fakultete. Čia Bernardui Brazdžioniui atsivėrė plati dirva literatūriniam darbui. 1939m. jis buvo apdovanotas Lietuvos valstybinė literatūros premija. 1944 m. poetas pasitraukė į Vakarus. 1944-1949 m. gyveno Ravensburge (Vokietijoje), dalyvavo lietuvių tremtinių kultūriniame gyvenime, išleido poezijos rinkinių. 1949 m. Bernardas Brazdžionis persikėlė į JAV. 1989 m. poetas tapo Poezijos pavasario laureatu, 1993 m. buvo apdovanotas Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, 1998m. – Didžiuoju kryžiumi, 1997 m. – Šventojo Grigaliaus Didžiojo ordino Riterio kryžiumi.
Nugyvenęs gražų ir ilgą gyvenimą, poetas mirė 2002 m. liepos 11 d. Los Andžele, palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.
Poeto eilėraščius ,,Šaukiu aš tautą“, ,,Per pasaulį keliauja žmogus“, ,,Aš čia – gyva“ žino ir atsimena kiekvienas lietuvis. Brazdžionis – ir gerai žinomas vaikų poetas, pasirašinėjęs Vytės Nemunėlio slapyvardžiu, parašęs nemažai knygelių mažiesiems skaitytojams: ,,Vyrai ir pipirai“, ,,Meškiukas Rudnosiukas“ ir kt.