Spalio 25 d. vyko Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos A. Lindgren vaikų literatūros skyriaus įgyvendinamo skaitymo skatinimo projekto „Daug žinosi, daug matysi, jeigu knygeles skaitysi“ organizuotas susitikimas su poete Zita Gaižauskaite. Projektas iš dalies finansuojamas Kultūros rėmimo fondo ir Kultūros ministerijos lėšomis.
Lietingą rytmetį vaikučius sutiko mielas personažas – rudens gėrybių skrybėle, apsiaustu ir akiniais pasipuošusi „Rudens teta“- visų mylima poetė Zita Gaižauskaitė. „Rudens teta“ į susirinkusius kreipėsi eilėmis. Poetė vaikams uždėjo kaukes ir surengė eilėraščių ir poemėlių inscenizacijas. „Rudens teta“ kvietė į sceną po vieną „aktorių“ ir visus personažus įtraukė į vaidinimą. Čia pat visi kartu kūrė ir deklamavo eilėraštukus. Eiliuotai rudenėlį vaikai pasitiko su saulute, briedeliu, vilku, kiškeliu, šarka, ežiuku, geniu, pelėda, katinėliu. Visiems labai patiko mokytas katinėlis, kuris skaitė knygeles. „Rudens teta“ kalbino knygeles, jas skaitė kartu su vaikučiais, o skaitomos knygelės raidelės šypsojosi. Ji sakė, kad verkia tik tos knygelės, kurių niekas neskaito. Vaikai su „Rudens teta“ deklamavo eilėraštuką apie verkiančias raideles. Poetė ragino vaikučius būti knygos bičiuliais ir skaityti knygeles, kad jos neverktų neskaitomos. Eilėraščio posmais „Rudens teta“ su mažaisiais dėkojo Tėvynei už gimtąją kalbą. Stengiantis pajusti lietuviškos kalbos grožį, Z. Gaižauskaitė su vaikais rašė saulutei laišką eilėmis. Vaikai su auklėtojomis ir bibliotekos darbuotojos dėkojo poetei už šiltą susitikimą. Z. Gaižauskaitė atsisveikindama su mažaisiais linkėjo jiems pamilti knygas.