Gegužės 15 d. nors vėjas vijo dangumi debesis, bibliotekoje švietė Saulutė. Susitikome su rašytoja Saulute Genovaite Markauskaite. Renginio metu buvo pristatytos jos knygos „Skulptorius Bernardas Bučas“ bei poezijos rinktinė meilės tema „Ilgesio paukščiai“. Renginį vedė gydytojas, poetas, Druskininkų poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ pirmininkas Jonas Tertelis. Išsamiai pristatęs renginio viešnią vedėjas perdavė žodį poetei, žurnalistei Saulutei Genovaitei Markauskaitei.
Knygų autorė išsamiai papasakojo apie skulptoriaus Bernardo Bučo gyvenimą: nuo pat vaikystės, kai neteko motinos, mokslus užsienyje, pažintį su Salomėja Nėrimi ir jų santuoką. Pateikiamos ir istorijos žmonių glaudžiai susijusių su Bernardo Bučo gyvenimu. Knygoje „Skulptorius Bernardas Bučas“ rasite 432 psl. nepaprasto žmogaus gyvenimo istorijos, daugiau nei 300 spalvotų bei nespalvotų nuotraukų ir skulptoriaus žymiausių darbų atvaizdų. Savo mintimis ir pastebėjimais pasidalino knygą jau spėjusi perskaityti kraštotyrininkė, lituanistė Eugenija Sidaravičiūtė.
Meniškai ir jausmingai eiles iš Saulutės Genovaitės Markauskaitės poezijos rinkinio „Ilgesio paukščiai“ deklamavo asociacijos „Branduma“ narė Rūta Jamantienė bei bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Adelė Bolienė. Visiems mažą dovaną padovanojo vokalinio ansamblio „Tau“ narės atlikusios dainą pagal Salomėjos Nėries eilėraštį „Pienė“.
O tie, kurie neatėjo į renginį galės paskaityti bibliotekai padovanotą Saulutės Genovaitės Markauskaitės knygą „Skulptorius Bernardas Bučas“ bei eilėraščių rinktinę „Ilgesio paukščiai“.