Sausio 17 d. minime lietuvių rašytojo Vytauto Tamulaičio (1913 – 1993 m.) 110-ąsias gimimo metines. Rašytojas gimė Sutkiškiuose, Šakių valsčiuje. Baigęs Marijampolės marijonų gimnaziją, 1933 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą, 1935 m. baigė Kauno karo mokyklos aspirantų kursus. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1948 m. gyveno Kanadoje. Nuo 1937 m. redagavo žurnalą „Kariūnas“, 1942-1944 m. dirbo žurnalo „Žiburėlis“ redakcijoje. Bendradarbiavo leidiniuose „Vyturys“, „Saulutė“, „Šaltinėlis“, „Šaltinis“, „Ateities spinduliai“, „Ateitis“, „Pavasaris“, „Žvaigždutė“. V. Tamulaitis  parašė apysakų ir apsakymų vaikams ir jaunimui, pasakų. Išleistos rašytojo knygos: „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“ , „Kiškelio užrašai“ (1935 m.), „Ateina pavasaris“, „Vytuko užrašai“ (1937 m.), „Naktis ant Nemuno“ (1938 m.), „Vieną kartą“ (1942 m.), „Sugrįžimas“ (1948 m.), „Raguvos malūnininkas“ (1951 m.), „Svirplio muzikanto kelionės“ (1960 m.), „Balsas anapus upės“ (1995 m.), „Vasaros pasaka“ (2004 m.), „Petriuko vėliava“ (2013 m.), „Aukso maišas“ (2014 m.). Kūriniuose vaizduojama gamta, gyvūnų, daugiausia vabalų, gyvenimas, atskleidžiama vaikų psichologija. V. Tamulaičio  kūrinių  išversta į anglų kalbą.