,,Jei žmogus turi ateitį, ją turi ir knyga. Juk sykį išmokę ieškoti knygose džiaugsmo ir mes be to negalime apseiti. Daugeliui žmonių knygos reikalingos kaip duona ir druska. Ir taip bus,kiek mes beišrastume įmantrių kasečių, televizorių, kompiuterių ar kitų pakaitalų…/A.Lindgren/ Viečiūnų kaimo biblioteka šiais metais mini bibliotekos 50-metį. Viskas prasidėjo 1968 m. rugpjūčio 1d., kai Vilniaus Kultūros mokyklos absolventė O. Petručionytė – Prunskienė gavo paskyrimą dirbti tuometinėje Ratnyčios apylinkėje. Viečiūnų fabriko direktorius suteikė patalpas, o Varėnos rajono centrinė biblioteka skyrė 1000 egzempliorių įvairios literatūros. Biblioteka įsikūrė bendrabučio kambaryje ir vystė savo veiklą, kuri buvo reikšminga ir populiari tarp vaikų ir suaugusiųjų, besimokančių, dirbančių ir poilsiaujančių. Į biblioteką žmonės ateina ne tik pasiimti knygų, čia vyksta įvairūs renginiai vaikams ir suaugusiems: mini spektakliukai, pasakų inscenizacijos, garsiniai knygų skaitymai, kryžiažodžių spendimai, viktorinos, teminės valandėlės, pokalbiai, disputai, liaudies žaidimai, vaikų darbelių parodėlės. Įdomus akcentas – kai vaikai atveda savo tėvelius ar senelius pažiūrėti darbelių parodą ar pakviečia į renginį, kuriame svečias gauna savo rolę ir gali ją atlikti. Įvyksta gražių ir nenumatytų atradimų mūsų bendravime. Taigi, biblioteka ne tik knygų buveinė, bet ir bendruomenės susitikimų, diskusijų laiko praleidimo vieta. Žmonės ypatingai vertina knygos reikšmę ir taiko kaip relaksacijos priemonę, suteikdami knygai didelę biblioterapijos reikšmę savo dvasinei būsenai. Juk tokie pasakymai kaip ,,perskaičiau ir tablečių nereikėjo‘‘, ,,dviem valandom taip atsijungiau, kad nieko negirdėjau‘‘, daug ką pasako. Po kelių dešimtmečių ir trijų persikraustymų 2001 m. biblioteka įsikuria erdviose, šviesiose patalpose, kuriose atsirado erdvės skirtos skaityklai, abonementui, vaikų fondui ir internetui. Tais pačiais metais Lietuvos metų bibliotekininko konkurse Viečiūnų bibliotekos bibliotekininkė N. Čaplikienė buvo apdovanota LR kultūros ministerijos paskatinamąja premija už bendruomeniškumą ir netradicines veiklas. Džiaugėmės visi, kai 2002 m. rudenį biblioteką pasiekė 2 nauji kompiuteriai – atsidarė viešojo interneto centras kurį įsteigė informacinės visuomenės plėtrą remiantis verslo aljansas ,,Langas į ateitį‘‘. Bibliotekoje lankytojams buvo įrengtos 2 kompiuterinės darbo vietos, teikiamos nemokamos interneto paslaugos.
2010 m. iš projekto ,,Bibliotekos pažangai‘‘, Viečiūnų bibliotekai buvo skirta techninė įranga – 5 kompiuteriai ir spausdintuvas- skeneris, įrengtas plačiajuostis interneto ryšys. Biblioteka modernizavosi, teko įsisavinti naujas informacines technologijas, vyko gyventojų kompiuteriniai mokymai, kaip naudotis interneto teikiamomis galimybėmis, elektroninėmis paslaugomis. Atsirado galimybė spausdinti, kopijuoti, skenuoti dokumentus lankytojams. Per pastaruosius 20 m. biblioteka pasikeitė. Čia malonu ateiti, pabūti, paskaityti periodinį leidinį, ne tik pasirinkti knygą, bet ir pasinaudoti kompiuteriu, interneto platybėmis, rasti vietą kūrybai, saviraiškai. Kartu su įvairiomis įstaigomis jungiamės vykdyti šviečiamuosius, kultūrinius, socialinius projektus, vedame įvairias edukacines veiklas. Bibliotekoje veikia paroda ,,Į laiko knygą viskas surašyta‘‘, skirta bibliotekos gyvavimo istorijai. Parodoje eksponuojami straipsniai iš laikraščių ir žurnalų, kuriuose aprašyti įvykiai iš bibliotekos veiklos, daug nuotraukų, kuriose atsispindi, kai kurie istoriniai momentai, veiksmai, įvykiai.

Parengė
Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinio vyresnioji bibliotekininkė
Nijolė Čaplikienė