Namas anapus upės

Alvydas Šlepikas

Kažkas žiūri iš tamsos pro eglių šakas.
Vaikas brenda per sniegą.
Netikėtai garsiai suklykia kėkštas, aidas atsimuša į medžius, pabyra sniegas.
Vaikas užauga ir bando aprašyti tą tylą, tuos medžius ir tą žvilgsnį iš tamsos.
Norėčiau apsaugoti tą paklydusį tarp sniegų vaiką. Bet kaip?
Alvydas Šlepikas

Naujoji A. Šlepiko knyga „Namas anapus upės“ – septynių apsakymų rinkinys. Jame gvildenamos atskirties, išsilaisvinimo, pabėgimo nuo kaltės temos. Rašytojas realistinį pasakojimą, kupiną tikslių detalių, derina su sapniška nuotaika, fantastinias vaizdiniais, pasakoms būdingu paslaptingumu.

Alvydas Šlepikas – poetas, prozininkas, scenarijų autorius, režisierius. Rašytojo kūryba gerai žinoma Lietuvoje ir užsienyje. Jo romanas „Mano vardas – Marytė“ sėkmingai verčiamas į daugelį užsienio kalbų. A. Šlepiko kūryba apdovanota literatūrinėmis premijomis Lietuvoje ir užsienyje.