Portretas: Juozas ir Jadvyga Tūbeliai

Seseris Jadvygą ir Sofiją Chodakauskaites geriau žinome kaip Antano Smetonos ir Juozo Tūbelio žmonas – tai moterys, kurios neabejotinai priklausė Lietuvos politiniam elitui. Knygoje „Portretas: Juozas ir Jadvyga Tūbeliai“ istorikė Ingrida Jakubavičienė pasakoja apie Juozo ir Jadvygos Tūbelių porą.

Juozas Tūbelis ilgą laiką ėjo Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pareigas, Vyriausybėje jam skirtingu metu buvo patikėtos valstybės turtų ir žemės ūkio, švietimo, bei finansų sritys, vadovavo Lietuvos tautininkų sąjungai, turėjo ekonomisto ir finansininko išsilavinimą. Nuo jo neatsiliko ir sutuoktinė Jadvyga – aktyvi visuomenininkė, dirbo žurnaliste, buvo Užsienio reikalų ministerijos tarnautoja. Jie abu neabejotinai buvo svarbi tuomečio nepriklausomos Lietuvos elito dalis, aktyviai besireiškianti politiniame šalies gyvenime.

Jau amžininkai stebėjosi, kaip poroje dera šios dvi stiprios asmenybės: ryškūs charakteriai ir skirtingi interesai. Istorikė Ingrida Jakubavičienė sumanė papasakoti, kaip šie žmonės tapo pora, kaip jie gyveno, kas juos džiugino, kas liūdino, kaip jie išgyveno šlovės akimirkas, kaip priėmė skaudžius likimo smūgius. Knygoje „Portretas: Juozas ir Jadvyga Tūbeliai“ istorija nuo vaikystės iki paskutinio atodūsio.

Šį pasakojimą iliustruoja svarbi vaizdinė medžiaga – nuotraukos bei dokumentai, surinkti iš valstybinių archyvų, muziejų ir net privačių kolekcijų. Ingrida Jakubavičienė įsitikinusi, kad šios knygos parašymą įkvėpė ne domėjimasis intymia šios šeimos istorija ar krašto politinėmis intrigomis. Anot autorės, “pagrindinis šios knygos motyvas yra ne tik šeimos istorija, atskleidžiamos herojų asmeninės paslaptys ar išgyventos politinės intrigos. Šie nepriklausomos Lietuvos valstybės elito atstovai savo unikalia gyvenimo istorija suteiks puikių patriotizmo ir pasišventimo valstybės gerovės labui pamokų, kurių dažnai pasigendame šiandieniame politiniame gyvenime.“

Knygos autorė Ingrida Jakubavičienė – lietuvių istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, šiuo metu dirbanti Istorinėje Lietuvos prezidentūroje Kaune. Moteris jau daugiau kaip aštuonerius metus tyrinėja tarpukario Lietuvos politinį, visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą ir pasakoja apie svarbiausias to laikmečio asmenybes. Jai priklauso knygos „Seserys: Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tūbelienė“ ir „Duetas: Antanas ir Sofija Smetonos“. Naujoji knyga tęsia pirmosiose pradėtą pažintį su dviem svarbiausiomis Pirmosios Respublikos šeimomis.

Autorius: Ingrida Jakubavičienė
Išleidimo metai: 2020